ana_jovanovic2a


Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

 

P: Samo bih Vas zamolila da mi kažete nešto o inekcijama koje sadrže kortikosteroid kao što je npr. Dexametazon, da li imate iskustva? Moja mačka ima FIV pa razmišljamo šta ćemo... Kristina

О: Dexametazon je vrlo potentan kortikosteroid. Koristi se kod različith oboljenja, a svrha mu je da spreči orgnizam da produkuje materije koje se stvaraju tokom zapaljeja. Na taj način on deluje antiinflamatorno, tj. koči zapaljensku reakciju.

Koristi se u terapiji različitih patoloških stanja kože, zglobova, alergijskih reakcija respiratornog trakta, kože, digestivnog trakta itd.

Primenjena doza, kao i dužina sprovođenja terapije variraju od pacijenta do pacijenta. S obzirom da kortikosteroidi obaraju imunitet, životinje postaju neotporne prema različitim uzročnicima oboljenja, pa se neophodnost primene ovih preparata treba obazrivo razmotriti.

Terapiju, dozu i dužinu primene kortikosteroidnih preparata može odrediti samo veteinar koji je detaljno upućen u zdravstveno stanje Vaše mačke.

Prema podacima iz literature, kortikosteroidi se obazrivo daju u terapiji FIV infekcija jedino kod ispoljenog gingivitisa uz antibiotsku terapiju.

O FIV-u i koritikosteroidima pisala je kolega u testu pod naslovom „Mačja sida – FIV/Kortikosteroidi u lečenju FIV-a“.

 

OZNAKE: