Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: U stanu čuvam degua, odnosno celu jednu malu porodicu. Već dva puta dešava se da uginu, tako sto im otiče kapak, krmelja oko i na kraju zatvori. U veoma kratkom roku, kako bolest napreduje, uginu uz otežano disanje. Raspitivao sam se kod pojedinih veterinara, ali zbog retkosti ove životinje nisam dobio pravi odgovor. Unapred zahvalan, Žile

O: Što se tiče oboljenja kod degua, ako primetite bilo kakve promene u ponašanju degua, trebalo bi da posetite veterinara. Stručnu pomoć u dijagnostikovanju i lečenju oboljenja možete dobiti na Veterinarskom fakultetu u Beogradu.

Početni simptomi koji mogu ukazati na neko oboljenje su apatija, gubitak težine, nevoljnost. Bolest bilo kakvog uzroka smatra se hitnim slučajem, jer kod degua vrlo brzo može nastati stanje šoka.

Degui mogu oboleti od različitih bolesti, ali najčešće su:

- katarakta - koja se javlja kod starijih životinja, a nastaje kao posledica genetskih poremećeja ili kao posledica neadekvatne ishrane. Da bi izbegli ovo oboljenje, koje je veoma često kod degua, neophodna je pravilna ishrana i parenje van krvnog srodstva.
- diabetes - koji nastaje kao posledica neadekvatne ishrane
- tumori
- respiratorne infekcije - koje se takođe vrlo često javljaju kod degua

Nažalost, samo na temelju informacija koje ste mi dali, ne mogu odrediti o kojem bi se oboljenju moglo raditi.

Nikada ne treba izgubiti iz vida da su greške u ishrani degua, u najvećem broju slučajeva, glavni uzrok nastanka bolesti. Degui imaju smanjenu mogućnost iskorišćavanja šećera i skloni su diabetesu. Jedan od pokazatelja oboljenja kod degua je boja njihovih sekutića. Dve nedelje posle rođenja oni poprimaju narandžasto žućkastu boju, koja nastaje kao posledica reakcije pljuvačke i hlorofila iz biljaka. To je karakteristična boja sekutića, pa ako su oni beličasti, moguće je da se radi o nekom oboljenju.

Degu je biljojed i u prirodi se hrani raznim biljkama, povrćem, lišćem, korom drveta. Pokušajte da im obezbedite sličnu hranu. Ono što uvek morate imati na umu je da ih nikada ne hranite hranom koja u sebi sadrži šećer ili mast. Umesto toga može kora krastavca, paradajz, šargarepa, jednom nedeljno seno, listovi maslačka. Pored toga, možete ih hraniti i gotovom hranom koja se sastoji od mešavine žitarica.