Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Imam crvenouhu kornjaču dugu 6.5 cm. Kada sam je kupio prodavac nije znao da mi kaže pol. Ja mislim da je žensko (po kloaki i obliku donjeg dela oklopa), ali da li mogu tačno da znam pol sa obzirom na veličinu (mislim da je mala)? Možete li da mi date savet vezano za osvetljenje? Sada je u velikom akvarijumu sa grejačem i filterom ali bez osvetljenja. Hranim je redovno ali često pokušava da proguta manje kamenčiće. Da li može da ih proguta i koje posledice mogu biti? Emir Pulić

O: Pol je teško razlikovati posebno kod jako malih kornjačica.

Kako stare, postaju vidljive razlike. Kada dostignu polnu zrelost razlike su vidljivije. Kornjače polno sazrevaju između 3. - 5. godine života, što zavisi od vrste, odnosno veličine kornjače. Mužjaci su polno zreli kada dostignu veličinu od 10 cm, a ženke 16 cm telesne dužine. Da bi kornjača polno sazrela, mora da ima adekvatne uslove života (grejač, UV osvetljenje, ishrana). Rep mužjaka je duži nego rep ženke i u početnom delu širi. Osim toga otvor kloake ženke je nešto bliži korenu repa. Trbušni deo štita ženke je ravan, dok je kod mužjaka malo udubljen, da bi pri kopulaciji penis lakše došao do kloake. U stanju mirovanja penis je gladak i uvučen u kloakalnom otvoru.

Obavezno je osvetljenje (UV spektar), da bi se  odvijala nesmetana sinteza vitamina D3, koji je odgovoran za transport i resorpciju kalcijuma. U suprotnom dolazi do problema sa oklopom, koji postaje mek, pa ako se ne promene uslovi držanja i ne sprovede terapija, završava smrću. Ukoliko uslovi u terarijumu nisu zadovoljavajući, osim mekog oklopa javi će se i niz drugih bolesti, nepravilan rast (kornjačice ostaju male i zakržljale), itd.

Ukoliko su kamenčići manji od usnog aparata kornjača, ona može da ih proguta, što može da dovede do začepljenja creva i do smrti. Isto tako kamenčići ne bi smeli da budu ni preveliki da se kornjače pri kopanju ne bi povredile.

Dodatne informacije o ovoj temi možete pogledati ovde i ovde.