ana_jovanovic2a

Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Zdravo. Imam zlatnu ribicu. Oko škrga pojavile su se crvene mrlje koje se šire. Kako da joj pomognemo?
Hvala. Goran

O: Crvenilo na škrgama je najverovatnije je posledica bakterijske infekcije, a crvenilo je zapravo krvni podliv ili hematom. Ovakve infekcije mogu se uspešno liečiti, ukoliko se na vreme započne sa terapijom. Uznapredovale infekcije vrlo brzo zahvate unutrašnje organe, što završava septihemijom i uginućem. Pojavi bolesti najčešće prethode loši uslovi držanja, uključujući broj ribica u akvarijumu, aeraciju, filtraciju vode te biološku ravnotežu akvarijuma, odnosno hemijski sastav vode. Svakako obratite pažnju na navedeno, a hemijski sastav (pH, amonijak, nitriti, nitrati, itd.) možete proveriti pomoću specijalnih testova koje možete nabaviti u Pet centru, kao i sredstva potrebna za korekciju eventualnih odstupanja. Hlor je jedan od čestih uzroka, koje uz bakterije oštećuje epitel škrga. Obavezno uvek koristite odstajalu vodu pripremljenu sa sredstvom "Dajana Start plus", koje veže hlor i teške metale i štiti sluzokožu ribica.

Vašem akvarijumu svakako treba sprovesti lečenje, a savetujem sredstvo "Furanol". To je sredstvo u obliku tableta, a deluje na različite bakterijske infekcije. Pri primeni preparata obavezno se treba držati uputstva koje propisuje proizvođač sobzirom na doziranje i dužinu trajanja lečenja. Za vreme lečnja pojačajte aeraciju i filtraciju vode, ali ne filtrirajte kroz ugljen, ako imate takav način filtracije. Temperaturu vode povećajte na 30 stepeni celzijusa, s time da dnevno ne povećavate više od 1 - 2 stepena, kako biste izbegli dodatni stres. Na isti način temperaturu snižavajte nakon lečenja. Možete staviti i jednu malu kašiku kuhinjske soli na svakih 50 litara vode. So djluje baktericidno, te takođe štiti sluzokožu ribica. Ribice hranite i dodatnom hranom "Dajana Immunal", koja uz multivitaminske preparate jača imunološki status ribica, pa se na taj način organizam lakše bori protiv bolesti. Nakon lečenja obnovite filter bakteriju sredstvom "Dajana Biofilter", kako biste potstakli korisnu filter bakteriju i održali biološku ravnotežu akvarijuma.

Ukolike unosite nove ribice u akvarijum, obavezno treba sprovesti minimalno 14 - dnevni karantin.