ana_jovanovic2a


Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

 

P: Posedujem stari akvarijum od 70 l u kom su ribice u veoma dobrom stanju izuzev stalnog problema sa algama koje rešavam sa algarima. Mene interesuje da li mogu ciklirati novi akvarijum od 150 l uz pomoć filter materijala starog akvarijuma i Sera Nitrivec preparata koje sam dobavio iz vaše prodavnice, a da ne prenesem problem sa algama. Sledeće, pošto su mi ribice na bezbednom mestu ne bih žurbom da napravim problem koliko vremena mi treba da bezbedno izvršim premeštanje ribica u novi akvarijum? Hvala Samed

O:
Poželjno je koristiti stare filter medije jer se u njemu već nalaze kolonije korisnih bakterija tako da ćete znatno skratiti vreme cikliranja novog akvarijuma. Za taj proces je potrebno oko 24 časa.


Bio Nitrivec je svakako poželjan, i koristi se za snižavanje nivoa amonijaka i nitrita, a još bolji efekat se dobija u kombinaciji sa Sera Toxivec-om. Ovim putem alge ne bi trebalo da se prenesu, međutim, svaki nov akvarijum prolazi faze algi, što ne bi smelo da se produži ukoliko su hemijski parametri stabilni, a svetlost i temperatura odgovarajući.

Najbolje bi bilo ribe prebacivati postepeno. Nakon 24 časa od završetka cikliranja ribice možete ubaciti u akvarijum, tako što ćete prvo prebaciti dve ribice, npr. muljaše i pratiti njihovo ponašanje u narednih 48h. Ukoliko nema, ubrzanog disanja i crvenih fleka po ribi, te da riba uzima hranu najnormalnije, a voda je i dalje bistra, sve je sigurno za prebacivanje ostalih riba.