mirjana

Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Mačak je persijanac,sterilisan ,star 7 godina i ima bubrežnu isuficijenciju. Pre dva dana smo opet vadili krv i UREA =68.8 ,KREATININ =1032.  U takvom stanju je već devet meseci ali sada je počeo jesti zemlju iz cveca. Kada sam sklonila cveće iz stana, počeo je jesti ubruse i toalet papir?! Dobio je već dve vitaminske injekcije i ništa mu nije bolje, inače je na ipakitinu i viakutanu. Molim vas da mi odgovorite jer sam jako tužna i brinem, ni na posao mi se ne ide, jako ga volim i pomogla bi mu ali ne znam kome više da se obratim. Marina

O: Bubrezi su parni organi, građeni od mnoštva bubrežnih ćelija i bubrežnih kanalića u kojima se filtrira krv i svi štetni produkti metabolizma putem mokraće se odstranjuju iz organizma. Kako životinja stari, a ponekad i kao posledica nekih zaraznih bolesti, smanjuje se i funkcionalni kapacitet glomerula, što ima za posledicu bubrežna oštećenja i nakupljanje toksina u organizmu. Kada se simptomi insuficijencije bubrega jave, najčešće je već preko polovine glomerula izgubilo svoju moć filtracije. Hronična je klinički sindrom koji karakteriše propadanje nefrona.

Zbog propadanja nefrona bubreg prestaje da obavlja osnovne funkcije, što prouzrokuje postupno snižavanje glomerularne filtracije. Zbog toga se nakupljaju raspadni produkti metabolizma u organizmu, što znači da se u organizmu zadržavaju štetne materije koje bi trebale da se izluče putem mokraće. Nije samo zhvaćena ekskretorna funkcija bubrega, već i endokrina funkcija, pa dolazi do smanjenog lučenja, ili potpunog prestanka lučenja eritropoetina što dovodi do smanjenog stvaranja eritocita i anemije.

Simptomi bolesti su: pojačana žeđ, učestalo mokrenje, drhtanje, kasnije se javljaju i blage nesvestice, mučnina, povraćanje, gubitak apetita, gubitak telesne težine, fetor ex ore je uremičan (zadah iz usta), proliv, tremor, koža je bledožuta, javlja se svrab, moguć je i konjunktivitis. Vrednosti ureje i kreatinina su povišene, ponekad i po nekoliko puta. Ukoliko se radi o težem obliku insuficijencije bubrega, koji je ili posledica neke bolesti, ili posledica hroničnog oboljenja bubrega bez tendencije poboljšanja, organizam neće biti u stanju da kompenzuje nastalo stanje. Osim toga, bubrezi neće biti u stanju da snabdeju organizam pročišćenom krvlju, ni potrebnim elektrolitima, što može ozbiljno da ugrozi život životinje. Od stepena oštećenja i toga kada je krenula terapija, zavisi i ishod bolesti. Kod hronične bubrežne insuficijencije kod ljudi, terapija je hemodijaliza ili transplantacija bubrega. Jedino kako se može pomoći životinji, je da se pokuša da vrati ravnoteža elektrolita u krvi, reguliše acido - bazna ravnoteža i leči anemija. Velika podrška lečenju i poboljšanju kvaliteta života, svakako je dijetalna ishrana, koja se bazira na niskom procentu proteina i fosfora i prilagođenom odnosu masnih kiselina, kako se ne bi opterećivali bubrezi.

U našim apotekama postoje medicinske hrane namenjene bubrežnim bolesnicima dod oznakom Renal, (Royal canin ili Vet Life) Prognoza bolesti zavisi od mnogih faktora - od trajanja bolesti, od toka kliničke slike, od vremena kada se započelo sa lečenjem, od mogućnosti terapije (reaguje li životinja ili ne)... i zbog toga je vrlo teško dati  konkretniju informaciju o ishodu bolesti. To što mačka jede zemlju i papir se smatra poremećajem ponašanja.


OZNAKE: