mirjana

Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

  

P: Da li botia jede male ribice? Imamo akvarijum od 30 l u kojem pokušavamo uzgojiti ribice. Već drugi put su ribice nestale, a u akvarijumu je samo botia, majku sam izvadila odmah nakon okota. Sandra

O: Postoji nekoliko vrsta botia koje su zastupljene u akvaristici, od kojih su neke više, a neke manje "agresivne". Budući da niste naveli o kojoj se vrsti radi mogu samo načelno odgovoriti da će većina botia rado pojesti ribice. Tako na primer Botia macrachanta je omnivor, a u prirodi se hrani puževima, malim beskičmenjacima, larvama insekata, crvićima, slatkovodnim račićima i biljnom hranom. U akvarijumu joj je omiljena hrana namenjenja mesojedima i razne vrste sušenih crvića, iako sam uveren da se rado "osladi" ribljom mlađi ako do nje može doći.

Preporučila bih Vam da po sledećem mrestu svakako mlađ odvojite u zaseban akvarijum kako biste osigurali optimalne uslove za rast i razvoj.