Odgovara:
Aleksandra Todosijević, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Imam kuju pit bula koju držim u kući, stara je 4 godine. Počela je da povraća, neće ništa da jede, ima otoke oko očiju i kao da joj je oslabio vid, nervozna je i pomalo tetura kad ide. Šta da radim?
Milan

O: Povraćanje i otok oko očiju mogu biti vid alegijske reakcije. Stanje može biti veoma urgentno i zahteva hitnu primenu antihistaminika, kortizonskog preparata i adrenalina ukoliko se radi o anafilaktičkoj reakciji. Preosetljivost organizma - hipersenzibilizacija može biti izazvana bilo kojim alergenom.

Senzibilizaciju anafilaktičkog tipa prouzrokuju supstance proteinskog, polisaharidnog tipa ali i jednostavnija hemijska jedinjenja koja se vezuju za protein kao nosač.

Anafilaktička reakcija može biti opšta i lokalna. Anafilaktički šok ponekad se može manifestovati atipičnim znacima ovog stanja, npr. simptomima od strane digestivnog trakta, kao što su proliv i povraćanje. Ipak češći su simptomi kao što su bledilo vidljivih sluzokoža, hladnoća ekstremiteta, otok glave, jezika, ždrela, otežano disanje, srčana aritmija, ubrzani rad srca, ali vrlo slab puls, te drugi simptomi respiratornog, kardiovaskularnog i nervnog sistema. Kod pojave ovakvih simptoma vrlo brzo se mora reagovati terapijom. 

O alergijama uopšteno pisali smo ovde.


OZNAKE: