Milan Milanovic v3

Odgovara:
Milan Milanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Sentandrejski put 11, Novi Sad

P: Nabavio sam drugog mužjaka za druge dve ženke koje su se docnije rodile. Sad su, izgleda, obe trudne, ali često skiče i deluje kao da se svađaju međusobno ili sa njim. Na prvi pogled izgleda kao svađa, ali kad bolje pogledam vidim da se samo kače s njim, a on im ništa ne radi. U stvari, one njega napadaju i čačkaju. Moram li da ih razdvojim, ili mogu da ostanu zajedno i u toku ttrudnoće pa i posle porođaja? Arsenije

O: Ruski hrčak je inače prijateljski raspoložen prema pripadnicima svoje vrste, a isto tako i prema ostalim vrstama hrčaka.

Hrčak se razmnožava brže od svih ostalih sisara, što je važno imati na umu pri nabavci hrčaka različitog pola s namerom njihova zajedničkog držanja.

Naime, ženke se mogu razmnožavati već od šeste nedelje života, a graviditet traje oko 16 dana. Okoti se prosečno 6 mladunaca, iako su moguće varijacije od 2 - 15.

Već 24h nakon poroda ženka ulazi u estrus te može opet ostati gravidna. Nakon 4 nedelje mladunci se mogu odvojiti od majke, a nakon 3 meseca potpuno su odrasli.

Ponašanje kakvo opisujete je uobičajeno kod hrčaka, a naročito je vidljivo kod posmatranja veće zajednice ovih životinjica. Kao i kod bilo koje druge vrste životinja tako i kod hrčaka postoje različite naravi i karakteri. Većina ih je miroljubiva, međutim ima i jedinki koje stalno provociraju i zadirkuju druge bez ikakvog razloga te tada nastaje konflikt. Bacanje na leđa i dizanje nogu u vazduh je obrambena reakcija, hrčci se nameštaju u taj položaj kako bi mogli udarati sa sve četri noge i naravno da grizu. Obično se ovakvo izvrtanje završava svađom. Na taj način se i uspostavlja dominacija, međutim dolazi do problema kada su obe jedinke "podjednako dominantne" tada može doći do ozbiljnih borbi i međusobnog povređivanja. Ukoliko primetite da svađe postaju učestalije i ako izgleda da bi se hrčci mogli povrediti tada savetujem da ih razdvojite.

Takođe, u Vašem slučaju su obe ženke gravidne pa zbog toga trenutno ne dozvoljavaju pristup mužjaku, jer na taj način instiktivno brane okot.