Milan Milanovic v2

Odgovara:
Milan Milanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Sentandrejski put 11, Novi Sad

P: Imam dva mačora u stanu već godinama, odlično su se slagali, obojica su kastrirani, ali u poslednje vreme pojavio se problem. Jedan mačak stalno napada drugog, to je izuzetno agresivan napad, i jako ih je teško razdvojiti. To se u poslednjih desetak dana dešava skoro svaki dan. Plašim se da može i da ga ozbiljno povredi. Jako sam zabrinuta, ne znam zašto se to događa i da li će proći. Inače taj mačor koji napada ne pokazuje nikakve druge promene osim ovih.  A ovaj drugi je sad već prilično uplašen i indisponiran. Čula sam za izvesni feliway preparat. Da li imate neko objašnjenje za mene, zašto se ovo događa, i da li preporučujete ovaj preparat? Takođe, zanima me da li znate gde može kod nas da se nabavi.
Hvala Vam, nestrpljivo iščekujem Vaš odgovor, baš sam zabrinuta. Vesna

O: Mačori polno sazrevaju u uzrastu od 5-9 meseci. Kastracijom mačora se gube ili smanjuju nagoni koji su jače izraženi kod nekastriranih životinja, a to su: agresija prema drugim životinjama, karakteristično obeležavanje teritorije, pronalaženje partnera.

Preporučuje se da se kastracija izvrši što ranije i to upravo u periodu polnog sazrevanja. Rezultat kastracije može biti samo jedan, a to je duži i zdraviji život, u odnosu na reproduktivno aktivne životinje, jer se energija koju bi mačak potrošio na pronalaženje partnera preusmerava na čoveka i odnos sa njim. Iako su kastrirane životinje mirnije i pitomije one i dalje ostvaruju vezu sa drugim životinjama, ukućanima a prvenstveno sa svojom okolinom, jer su mačke po prirodi teritorijalne životinje.

 

Kastrirani mačori ne obeležavaju teritoriju, ali svaki od njih treba da ima mesto za odmor. Ovo mesto je obično izdignuto u odnosu na okolinu i u odnosu na podčinjenu životinju i koje mačke obično ne dele sa drugim životinjama. Drugi nivo je zona gde se mačke igraju i love i ovo je mesto koje bi mačori voleli da imaju samo za sebe ali u određenim uslovima. Ukoliko nema dovoljno prostora deliće ga sa drugim mačkama. Treći nivo je nivo puteva kojima se kreću između prethonih zona i oni su obično ustaljeni a menjaće ga ukoliko dođe do promena u okolini i nove preraspodele mesta. Ovakvi međusobni odnosi među kastriranim mačorima su daleko manje izraženi nego među nekastriranim životinjama, ali i jednim i drugim morate obezbediti dovoljno prostora sa njihove svakodnevne aktivnosti da bi se što manje sukobili. Oni će između sebe ostvariti određeni odnos koji ćete i Vi morati da poštujete i ne smete ga nasilno menjati ukoliko želite sklad u kući. Ne menjajte na silu njihove utvrđene pozicije, mesta za spavanje, igru i lov jer ćete na taj način postaći između njih ponovnu preraspodelu prostora.

Feliway se može pronaći u obliku električnog difuzera ili u obliku spreja. To je sintetski feromon koji mačke koriste da jednu teritoriju označe kao sigurnu. On imitira prirodne feromone mačke i između njih stvara osećaj familijarnosti, bliskosti i sigurnosti. Ovaj preparat se nažalost trenutno ne može pronaći u Pet centar prodavnicama u Srbiji.

OZNAKE: