Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Tokom igre sa drugim psima, moja ženka (stara 10 meseci, skoro sterilisana) ih grize za vrat. Vlasnici tih pasa su mi napomenuli da je jako agresivna, a ona u tim momentima ne reaguje na moje komande. Kada je odvojim od psa koga grize kreće da laje, reži, cvili. O čemu se zapravo radi i kako da izregulišem njeno ponašanje? Ana

O: Vrlo je važno da saznamo zašto i u kojim situacijama pas pokazuje agresiju. Kada pas ugrize drugog psa, a to se najčešće događa među psima istog pola, treba da procenimo da li je njegov čin u tom trenutku opravdan.

Ponekad je agresija opravdana jer pas reaguje instinktivno, npr. ako se pas brani od drugog psa, borba za teritoriju, ženku i sl. Za agresivno ponašanje pasa uvek postoji razlog koji je očigledan psu, ali vlasnicima nije uvek jasan.

Najčešće je kod pasa prisutna takozvana dominantna agresija. Ova vrsta agresije često je usmerena na pse, pa čak i na ljude. Agresija se javlja češće među psima istog uzrasta, pola i veličine, što ne mora uvek da bude pravilo. Polnim sazrevanjem životinja počinje da se nameće u prostoru i grupi u kojoj boravi, pokušavajući da zadobije (i zadrži) vodeću poziciju. Ova pozicija nije trajna, podložna je stalnom dokazivanju i nadmetanjima.

Postoji razlika između patološke agresije i normalnog psećeg reagovanja prilikom konflikata, odnosno sukoba sa drugim psom ili psima. Odvikavanje od patološke agresije (treba je tačno dijagnostikovati) je složen postupak i sprovodi se pod nadzorom profesionalne osobe (škola za dresuru).

Pod dresurom se podrazumeva učenje životinje da izvršava određene, zadate naredbe. Kao što se kvalitetnom dresurom izazivaju određene reakcije, tako se mogu i blokirati negativne reakcije koje životinja ispoljava. Osnovni primer obuke sastoji se u tome da se pas od samog početka nagoni na to da na određenu komandu izvršava određenu radnju i da se, zatim, procesom ponavljanja dobijeni rezultat učvrsti. Više o sukobu psa sa drugim psima pisali smo ovde.


OZNAKE: