Odgovara:
Aleksandra Todosijević, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Imam patuljastu pudlu staru četiri godine kod koje je pre neki dan ustanovljena Adisonova bolest. Molim vas da mi kažete nešto više o njoj i koliko kvalitetan život pas može da ima sa njom?
Hvala unapred, Jasmina

O: Adisonova bolest je hronična bolest uzrokovana hipofunkcijom i atrofijom kore nadbubrežne žlezde i manifestuje se smanjenim izlučivanjem mineralokortikoida i glukokortikoida. Uzrok ovih poremećaja nadbubrežne žlezde još uvek nije u potpunosti rasvetljen pa nije isključeno da je bolest autoimuna.

Uzrok hipofunkcije i atrofije može biti i maligno oboljenje, amiloidoza, tromboza adrenalnih krvnih sudova... Bolest se javlja u pasa mlađih od 8 godina. Klinička slika može biti slična kliničkoj manifestaciji šoka, akutne insuficijencije bubrega, kada bolest nastupi naglo. Bolest se može jasno ispoljiti kada se životinja nalazi u stresnim situacijama, kada nivo potrebnih hormona koji se inače povisi u stanju stresa, nije dovoljan.

Simptomatologija se ogleda u apatiji, opštoj slabosti, drhtanju, povraćanju, diarejama koje mogu biti krvave, polidipsiji (pojačana žeđ), pojačanom mokrenju, dehidraciji, hipotermiji. Tipičan nalaz kod ove bolesti je hipotenzija, tahikardija, hipoglikemija, hiponatremija, hiperkalemija. Može se javiti povećan nivo uree i kreatinina pa je diferencijalno dijagnostički moguće uzeti u obzir i insuficijenciju bubrega.
 
Terapija je supstituciona i podrazumeva primenu mineralnih kortikoida (aldosteron) koji ima ulogu u regulaciji odnosa vode i elektrolita.

Prognoza zavisi od stepena hipofunkcije kore nadbubrega, a detaljnije informacije o kvalitetu života obolelog psa može dati veterinar koji je upućen u rezultate analiza koje je uradio.

OZNAKE: