aleksandra

Odgovara:
Aleksandra Todosijević, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Bio sam kod veterinara koji je rekao da mačka ima virusnu upalu grla. Je li to izlečivo i kolike su šanse da mačka potpuno ozdravi? Je li ta bolest zarazna za ljude?

Hvala, Milosav

O: Virusne upale grla mačaka mogu biti vrlo blagog inteziteta, ali se mogu zakomplikovati bakterijskom infekcijom. U nekim slučajevima prolaze same, dok je kod težih stanja potrebno uvesti antibiotsku terapiju. Upale grla se mogu javiti kao zasebno oboljenje ili kao jedan od simptoma zaraznih mačjih bolesti. Upale grla se često javljaju kod jedinki oslabljenog imuniteta, a jedan od mogućih uzroka ovom stanju su i parazitarne invazije.Uz praćenje opšteg stanja, kvalitetnu ishranu i postupanje prema uputstvima veterinara koji mačku leči u ishranu uvedete neki od multivitaminskih dodataka za mace kako bi organizam što lakše prebrodio krizu. Virusne upale grla mačaka nisu zarazne za ljude.

OZNAKE: