mirjana

Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Dobili smo vodenu kornjaču, oklop joj je dužine 22 centimetra, koje dimenzije akvarijum treba da joj kupimo? Hvala. Dragana

O: Način i uslovi držanja kornjača se odražavaju na njihovo zdravstveno stanje. Kornjačama je neophodno obezbediti 2 / 3 vodenog i 1 / 3 suvog dela. Suvi deo je veoma važan jer se na njemu kornjača odmara i greje, a optimalna temperatura vazduha je 25 stepeni i ne bi trebalo biti niža. Temperatura vode koja se preporučuje je 26 - 30 stepeni C. Zagrevanje i optimalna temperatura se obezbeđuje grejačem sa termostatom. Higijena akvaterarijuma je od velike važnosti takođe. Potpuno pražnjenje i čišćenje akvaterarijuma se vrši jednom mesečno, a celokupna količina vode se menja svakih 10 dana, s tim što se povremeno može menjati i polovina količine vode. Motornim pumpama se filtrira voda i one se takođe redovno moraju prati i čistiti. Neadekvatna količina svetlosti takođe je važan preduslov za nastanak bolesti kao npr. mekani oklop. Kornjačama bi trebalo  omogućiti sunčevu svetlost specijalnim lampama sa UVA i UVB spektrom zračenja.

Spektar UV zračenja je potreban kako bi se odvijala nesmetana sinteza vitamina D3. Ovaj vitamin nalazi se u hrani biljnog i životinjskog porekla, ali u količini koja nije dovoljna, pa je stoga UV osvetljenje neophodno. Za akvaterarijum u kome će živeti vodene kornjače važi pravilo: što veći - to bolji. Za par kornjača, ovo znači, 200-250 l zapremine - minimalno. Logično je pretpostaviti da neće kornjača odmah narasti do max. 30 cm, da joj treba praviti ovako veliki akvaterarijum dok je još sasvim mala. Kornjačama je važnije da imaju veliku površinu za plivanje, dubina ne mora da bude prevelika. Formula kojom se možete voditi prilikom definisanja veličine akvaterarijuma je odnos -  dužina:širina:visina, u slučaju kornjača, treba da bude 3:2:1.

Dodatne informacije o adekvatnim uslovima držanja kornjača, pročitajte u odgovoru Vodene kornjačice