Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Poštovanje, posto je prema našim standardima za kuniće nemanje 1 testisa kao i klempavi vrh jednog uva velika mana, slažem se sa tim. Zanima me kako se dodje do tog problema kad mužjak kao i majka nemaju tih telesnih mana? OK, jedan testis se može izgubiti u borbi sa drugim mužjakom, ali kako se klempavi taj vrh uva, ta klempavost se razvila tek u 3,5 meseca, a do tada je sve bilo kako treba? Hvala, Ivan

O: Na krajnji izgled životinje, pored genetskih faktora, veliku ulogu imaju i faktori spoljašnje sredine (ishrana, uslovi nege i smeštaja itd.).

Genetski faktor je veoma bitan. Kada su mane eksterijera posledica lošeg genetskog sklopa jedinke, onda se ne može nikako uticati na ispravljanje takvih mana.

Otac i majka nose informacije koje su bitne za izgled buduće jedinke. Nekada su otac i majka naizgled zdravi i odlične konstitucije, ali mogu nositi u svom genomu informaciju koja je za nas skrivena, a buduću jedinku neće učiniti  idealnom (heterozigot). Ako takvu informaciju ima samo otac ili samo majka, "ispravni" gen (od oca ili majke) može, u zavisnosti od načina nasleđivanja, poništiti dejstvo "pogrešnog" gena. Tako nastaje jedinka koja je dobre konstitucije, ali ima informaciju koja njenom potomstvu može doneti ne tako savršen izgled. Ako i otac i majka imaju pogrešne gene, onda se rađa jedinka sa manama.

Poremećaji koji se javljaju usled dejstva genetskih faktora mogu biti uočljivi odmah po rođenju jedinke,  a mogu se pokazati i u kasnijoj životnoj dobi. Jedinke sa očiglednim eksterijernim manama ne koristimo za dalje razmnožavanje, jer se povećava mogućnost spajanja "pogrešnjih gena" i dobijanja potomstva koje ne zadovoljava standard. Za parenje uvek biramo odrasle, telesno dobro razvijene i zdrave mužjake i ženke, koje od svih imaju najbolje izražene karakteristike koje želimo da vidimo i na potomstvu.

Genetika je opširna nauka i načini nasleđivanja su veoma kompleksni. Navela sam Vam samo osnovne principe nasleđivanja, kao primer. Nekada su i pored vrhunskih roditelja na mladuncima vidljive neke eksterijerne mane. Tada se najčešće radi o nekim greškama  ishrane ili loših uslova u kojima se drže životinje.

O pravilnoj ishrani kunića, možete više pročitati ovde