Nikola Misic, DVM


Odgovara:
Nikola Mišić, dr. vet. med.
Pet centar, Senatandrejski put 11 (BIG), Novi Sad

P: Maca od godinu dana mi je danas uginula. Sedam dana unazad nije mogla da proguta hranu, škripala je zubima dok jede, stomak joj je bio mekan kao gumeni balon, nije mogla na zadnje noge, a jedanput sam je video kako joj se grče prednje noge. Mršavila je prilično jer nije mogla da jede. Našao sam je mrtvu u protegnutom položaju sa zgrčenim nogama i ukočenim očima. Izgledala je kao da se borila za vazduh. Inače je živela u kontrolisanim uslovima. Primila je tri dana terapije. Možete mi reći na osnovu ovog šta je ubilo macu?
O: Veoma mi žao, zbog gubitka Vašeg ljubimca, ali nažalost, ovim putem i na ovaj način nije moguće ustanoviti šta je dovelo do uginuća Vašeg ljubimca. Nakon uginuća jedinke, jedini siguran način da se ustanovi uzrok smrti jeste patoanatomski nalaz odnosno obdukcija leša.

S obzirom da je Vaš ljubimac pokazivao određene simptome poremećaja opšteg stanja, koje ste Vi naveli, jedino što ste mogli da uradite jeste da macu odnesete na klinički pregled kod veterinara, što ste koliko sam razumela i uradili.

Veterinar kliničar je taj koji na osnovu kliničkog pregleda i ukoliko je potrebno dodatnih dijagnostičkih metoda postavlja dijagnozu i ukoliko je potrebno sprovodi određenu terapiju.

Ponekad i pored svega, nije moguće sa sigurnošću znati o čemu se radi, pa veterinar sprovodi tzv. simptomatsku terapiju. Svakako je veterinar uradio sve što je bilo u njegovoj moći da spase Vašeg ljubimca, ali da bi se sa sigurnošću znao uzrok uginuća, neophodno je, kao što sam već navela, uraditi obdukciju leša.

OZNAKE: