Odgovara:
Aleksandra Todosijević, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Pričaju mi da nije zdravo spavati u krevetu sa mačkom. Moja maca je vakcinisana, hrani se isključivo najkalitetnijom hranom i nikada nije izlazila u spoljnu sredinu. Zanima da li je to mana ili ne što je zatvorena stalno u kući. Dosta se linja, mada znam da je to specifično za kućne mačke. Koliki je vek života ovako po svemu sudeći očuvanoj mački, ona sada ima 4 godine. Gordana

O: Životni vek životinje ne može se precizno procenjivati zbog toga što on zavisi ne samo od uslova držanja životinje već i od individualnih karakteristika jedinke kao i od naslednih faktora.

Obezbeđivanje dobrih uslova života (kao što Vi činite),  svakako utiče na produženje života. Kako je krzneni pokrivač indikator zdravstvenog stanja potrebno je razlikovati da li se radi o linjanju koje je fiziološka pojava ili o opadanju dlake koje je simptom neke kožne bolesti.  Držanje mačaka isključivo u kući ne odražava se negativno na njihovo zdravstveno stanje, a što se tiče spavanja u istom krevetu to isklučivo zavisi pod Vaših životnih navika, a generalni zaključak o tome da li je to loše po zdravlje ne postoji.

OZNAKE: