aleksandra

Odgovara:
Aleksandra Todosijević, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Planiram da putujem sa kunićem pa me zanima da li postoje neke tablete protiv mučnine i da li je potrebno da mu ih dajem pre puta? Put traje oko 3 sata. Takođe me zanima kako da mu dajem hranu pre puta, u kojoj količini i koliko sati pre? Da li postoje ampule protiv parazita koje mogu da mu stavljam kao zaštitu?
Unapred hvala!
Jovana

O: Prvo putovanje predstavlja stres za svaku životinju i zato je važno obratiti posebnu pažnju na to kako bi sve stresogene faktore sveli na najmanju moguću meru. U tom smislu bih Vam preporučila da prilikom putovanja temperatura u automobilu bude približno ista kao temperatura ambijenta u kome kunić živi. Ne bi ga trebalo stavljati na mesto u automobilu koje je na direktnom izvoru rashladnog vazduha. Bilo bi idealno da ga držite u istim uslovima kao kod kuće, npr. da ga transportujete u istom kavezu sa obezbeđenom vodom za piće. Zatim, možete dodavati u vodu kompleks vitamina što je inače indikovano u svim stresnim situacijama.

Životinju  držite pod nadzorom tokom čitavog putovanja i da reagujete na svaku promenu opšteg zdravstvenog stanja i raspoloženja, kako bi mu pravovremeno obezbedili veterinarsku pomoć ukoliko je to neophodno. Hranjenje pre puta bi trebalo smanjiti na najmanju moguću meru i zvršiti sa hranom 1 sat pre puta.  Za zaštitu od ektoparazita možete koristiti ampule Advantage Bayer.