Odgovara:
Aleksandra Todosijević, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Hteo bih da vas pitam pošto imam problem sa macom, tj. maca mi je pala sa prozora i slomila desnu nogu, pa se bojim da nema kakve veze sa kičmom. Interesuje me i kolko će trajati oporavak i hoće li biti kao pre? Marko

O: Prvi korak u terapiji nakon pada sa visine je anti - šok terapija. Najpreciznije informacije o vrsti i težini preloma noge možete dobiti radiografijom u dve projekcije (RTG snimci). Prelom predstavlja najteži oblik prekida kontinuiteta koštanog tkiva. Prelomi mogu biti otvoreni i zatvoreni, prosti, složeni sa gubitkom dela koštanog tkiva ili bez gubitka.

Prelomi ekstremiteta mogu biti sa dislokacijom i bez dislokacije fragmenata. Fiksiranje fragmenata i uspostavljanje kontinuiteta koštanog tkiva se može obezbediti stavljanjem gipsa, udlaga ili osteosintezom, u zavisnosti od prirode preloma.

Koštano tkivo ima dobru sposobnost regeneracije i zarastanja uz uslov da se prelomljeni delovi kosti spoje i dobro fiksiraju - imobilišu. Imobilizacija i apsolutno mirovanje su važni za zarastanje koje traje 3 - 4 nedelje. Nakon toga postepeno se uvodi fizička aktivnost i u tom smislu veoma korisna se pokazala fizikalna terapija. Fizikalnom terapijom se vraća mobilnost ekstremiteta i obezbeđuje prilagođavanje na nove fizičke aktivnosti. Primenjuje se u obliku masaže, terapijskih vežbi.

Savetujem Vas da mačku pregleda veterinar, te izvrši potrebna snimanja. Kliničkim, zatim neurološkim pregledom kao i radiografijom veterinar će ustanoviti i stanje kičme i vrstu povrede ekstremiteta.

Nakon dobijenih rezultata pregleda, veterinar će se opredeliti za koncept sanacije povrede.

OZNAKE: