Odgovara:
Miloš Lukić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P:  Imam mačka starog dve godine. Od kad smo ga usvojili primetili smo da ima slomljen rep u korenu. Da li postoji način da mu pomognem da ne bi trpeo bolove?
Agatha

O: Kada su u pitanju prelomi tog tipa postoje zahvati koji se rade dok je lom svež i u zavisnosti od nađene situacije se prema tome i postupa. Nekada se može uraditi tako da se izvrši potpuna reparacija, nažalost češće se kao rešenje nameće delimična ili potpuna amputacija repa.

Iz Vašeg  pitanja se da zaključiti da lom repa postoji već neko duže vreme. Za pretpostaviti je da su znaci akutnog loma prošli (otok, bol). Mogućnost nekog estetskog zahvata postoji, ali je mala verovatnoća da bi rep povratio svoju funkciju.

Potrebno je da veterinar izvrši pregled i na osnovu toga Vam da savet da li je potrebno vršiti neku intervenciju i kakvog tipa. U osnovi je bitno znati da je funkcija repa u mačaka da im pomaže pri balansiranju u toku kretanja.

OZNAKE: