Marija Tetkic v3

Odgovara:
Marija Tetkić, dr. vet. med.,
Pet centar, Sentandrejski put 11, Novi Sad

P: Imamo patuljastog zeca, pokušao je da izađe iz zatvorenog kaveza, provlačio se, i nažalost povredio je obe zadnje noge. Bili smo kod veterinara, dali su mu nešto za smirenje i rekli da mora da miruje. Pa me zanima koliko obično traje oporavak i da li će uopšte moći potpuno da se oporavi? I da li mi možemo nekako da mu pomognemo i olakšamo!? Unapred zahvalni!


O: Kunići imaju vrlo jake zadnje noge koje im služe za skakanje, pa njihova povreda kao i povreda kičme, karlice itd. kod kunića često dovodi do paralize i nemogučnosti pokretanja zadnjih ekstremiteta.

Uzroci koji mogu dovesti do povreda su brojni i različiti, a dužina perioda oporavka zavisi od toga koja je regija povređena, kog stepena je povreda odnosno da li su povređeni mišići, kosti, ligamenti, tetive, nervi i drugo.

Kao uzroci se navode:

-nespretno okretanje (bacanje) na leđa;
-panične reakcije (trčanje i skakanje izazvano strahom);
-traume (padovi).

A kao simptomi navode se nenormalan ili neobičan položaj kunića, nemogućnost hodanja ili skakanja, nemogućnost uspravljanja ili sedenja, nepokretnost, slabljenje udova ili paraliza, vidljivi znaci bolova, znaci letargije i depresije, kunić se štedi i drugo.

Bilo da je reč o delimičnoj ili potpunoj oduzetosti neophodno je prilagoditi smeštaj i ishranu kunića. Kunić mora biti smešten na mekom, toplom, ugodnom, čistom, ograničenom i vidnom mestu. Ako je kunić u stanju samostalno uzimati hranu i vodu, postavite je (spustite) tako da mu bude lako dostupno. Ako nije u mogućnosti ulogu hranjenja preuzimate Vi  (hranjenje na špric).

Najteži slučajevi povreda sa potpunom paralizom zadnjeg dela tela  u većini slučajeva dovodi do prekida kontrole nad bešikom i crevima kunića. Od velike važnosti  je da kunić ne bude mokar duže vreme jer u protivnom može zadobiti gadne opekotine od urina koje su jako bolne i nezgodne. Zbog toga je od izuzetne važnosti da vodite pojačanu negu i higijenu Vašeg ljubimca do njegovog oporavka.

Za svaku nejasnoću i pomoc kontaktirajte Vašeg veterinara.