Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Pre neki dan u igri moj krupniji mačak bacio je na ledja svog brata i on je udario u ivicu termo peći. Nije bilo krvi niti rane. Ustao je i nastavio da se igra. Tek predveče, počele su bale nekontrolisano da mu cure niz usta i pogled mu je postao staklast. Otišli smo kod veterinara. Dijagnoza je potres mozga. Danas je drugi dan pod terapijom. Tu i tamo je jako dezorjentisan, ponovo su počele da mu cure bale. Sa druge strane ima jako dobar apetit i aktivan je. Da li postoji razlog za brigu? Da li treba potražiti mišljenje drugog veterinara? Jelena Radosavljević

O: Potresi i nagnječenja mozga su uvek traumatske prirode.

Najčešće nastaju posle padova, dejstva jakih sila u predelu glave i lobanje. Usled dejstva sile na nežnu moždanu masu, dolazi do cepanja krvnih sudova i pojave većih ili manjih krvarenja sa stvaranjem većih ili manjih hematoma. Pritisak novoobrazovanog hematoma ometa protok krvi kroz okolnu moždanu masu, čime se remeti fiziološki rad mozga i dolazi do ispoljavanja određenih simptoma koji prate ovakvo stanje.

Intenzitet simptoma zavisi od jačine udara i  intenziteta traume. Pre nastanka besvesnog stanja zapažaju se utučenost, povraćanje, nekoordinisani pokreti, nemogućnost stajanja i kretanja, proširene zenice, izostanak pupilarnih refleksa, dok kod jačih potresa može doći do deformacije lobanjskih kostiju, krvarenja iz usne duplje, nosa i ušiju, kao i pojava naizmeničnog suženja i širenja zenica.

U svim slučajevima potresa mozga potrebno je obezbediti potpuno mirovanje, bez obzira na stepen izraženih kliničkih simptoma. U momentu nastanka povrede mogu se primeniti hladni oblozi koji se stavljaju na glavu kako bi se smanjio obim krvarenja. Kasnija primena ovih obloga nema efekta. Takođe je neophodna i hitna intervencija veterinara kako bi se primenila medikamentozna terapija koja je slična kao u stanju šoka.

Kod težih potresa mozga oporavak može biti duži, a mogu ostati i neke posledice koje se ogledaju u funkcionalnim poremećajima nervnog sistema (epilepsija, pareze, paralize, oštećenja čula sluha, vida itd.). Ovi poremećaji mogu biti trajnog karaktera, ublažiti se ili potpuno nestati što zavisi od stepena oštećenja nervnog tkiva.

Preporučujem Vam da i dalje slušate savete Vašeg veterinara i da ga vodite na redovne kontrole. Veoma je bitno da pratite stanje Vašeg mačka u prvih nekoliko dana posle povrede. Ponovna kontrola se preporučuje posle 48 h. Obezbedite mačku mir i kvalitetnu ishranu. Oporavak traje oko nedelju dana kada su u pitanju lakši potresi mozga, a može trajati i više meseci.

OZNAKE: