Odgovara:
Aleksandra Todosijević, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Zanima me koji je nivo progesterona optimalan da bi se izvršilo oplođivanje. Da li vrednost 16 Nm znači da je ovulacija već prošla? Hvala, Aleksandar

O: Prva faza polnog ciklusa ili proestrus u kuja traje oko 9 dana. U to vreme se javlja iscedak crvenkaste boje zbog hiperemije, usled delovanja hormona i pucanja kapilara. U ovoj fazi dozrevaju folikuli na jajnicima, luči se estradiol koji uzrokuje proliferaciju materice i vaginalnog epitela. U ovoj fazi teranja stidnica postaje edematozna, hiperemična, a javlja se i sukrvičavi ili krvavi iscedak, te intezivan miris koji privlači mužjake.

Pre nastupa karakterističnih znakova kuja počinje da liže stidnicu, što će nastaviti intezivnije u fazi kada nastupi iscedak. Količina iscetka je individualna karakteristika, a za učestalo uriniranje se može reći da je normalna pojava.

Druga faza polnog ciklusa ili estrus traje, zavisno od rase psa, oko 9 dana. U ovoj fazi dolazi do pada koncentracije estrogena i povećava se koncentracija hormona koji će izazvati ovulaciju. U ovoj fazi ženka je spremna za parenje. Količina iscetka je vrlo mala, svetle boje. Prepoznatljivo je da ako je pipnete iznad repa ona ga odmah diže otkrivajući polni organ spreman za parenje. Kuja postaje nemirna, spremna da pobegne sa prvom ukazanom prilikom i morate stalno biti na oprezu.

Treća faza ili diestrus traje 60 - 70 dana, ukoliko ženka nije gravidna. U ovoj fazi dolazi do oblikovanja žutog tela. Ove promene se odvijaju pod uticajem progesterona. U ovoj fazi, ako nije ostala gravidna, kuja može imati tzv. lažnu trudnoću koja se manifestuje simptomima prave trudnoće (oticanje mlečnih žlijezda, navlačenje igračaka u svoju prostirku i sl.). Tada zbog retencije mleka može doći i do upale mlečne žlezde.

Četvrta faza ili anestrus je faza polnog mirovanja. Ova faza traje sledećih 150 dana, a u krvi dolazi do opadanja koncentracije polnih hormona.

Pre ovulacije i formiranja žutog tela progesteron proizvode folikuli, a nivo u serumu može porasti i do 2 ng/ml. Kako se približava estrus nivo serum progesterona je niži (manje od 2 ng). Kako se ciklus nastavlja, polako se vrednosti dižu na 5 ng nakon čega nastupa ovulacija. Dan ovulacije može biti već 7. dana ali i 27. dana ciklusa.

Kada je nivo 5 ng serum progesteron znatno varira. Na primer, 3 dana nakon ovulacije može varirati od 10 ng pa sve do 60 ng, zavisno od kuje. Za određivanje ovulacije najbitnija je vrednost 5 ng. Osim navedenog, važno je imati jedan test ispod 5 ng i jedan test iznad. Kada nivo dostigne 2.0 do 2.9 ng/ml parenje bi trebalo biti za 4 do 5 dana, 3.0 do 3.9 ng/ml = parenje za 3 do 4 dana, 4.0 to 8.0 ng/ml = parenje taj dan ili sutradan (tada se pojavljuje vrh vrednosti LH), preko 8.0 ng/ml kuja je ovulirala.

Jajašca ne mogu ostati oplođena odmah nakon otpuštanja iz jajnika. Naknadno sazrevanje kroz 2-3 dana mora biti pre penetracije spermatozoida. Jednom kada su jajašca zrela, ostaju plodna još oko 2 - 3 dana pre nego što degenerišu.

Stoga, pravo vreme oplodnje je dugo samo 2 - 3 dana, a počinje 4 - 5 dana nakon vrha LH (2 - 3 dana nakon ovulacije). Spermatozoidi u genitalnom traktu kuje ostaju sposobni za oplodnju 5 i više dana tako da parenje jedan do dva dana pre plodnih dana može dati uspešnu oplodnju. Naknadna parenja tokom plodnih dana povečavaju broj spermatozoida a time i njihovo preživljavanje pa tako i mogućnost oplodnje.

Pouzdanost progesteron testa je diskutabilna tema, pošto postoje različiti podaci u literaturi, ali veliki broj veterinarskih stručnjaka se slaže da je veći od 90%.

OZNAKE: