Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Pre nedelju dana u Pet Centru sam kupio dva papagaja Fišera. Kada sam se raspitivao na internetu pronašao sam informaciju da se mužjak i ženka teško razlikuju i da jedini način da se potvrdi pol jeste d.n.k. analiza ili opipavanje, što takodje može da uradi samo stručno lice. Molio bih vas za još informacija o razlikovanju mužjaka od ženke, i odgovor na pitanje, da li u Srbiji ima institucija koje rade d.n.k. analizu na pticama?
Unapred hvala, Milan

O: Ženke fišera se ne razlikuju od mužjaka, ni po koloritu, ni po veličini.

Međutim jedino iskusniji odgajivači i ornitolozi mogu da odrede pol na taj način što vrše prepipavanje karličnih kostiju (odnosno mere širinu između nogu).

Ukoliko je rastojanje veće, pretpostavlja se da se radi o ženki jer one nose jaja koja moraju proći kroza taj deo tela. Takođe, odgajivači mere rastojanje od karlice do grudnog koša, koje je neznatno veće kod ženki.

Svakako je najsigurniji način određivanja pola ovih ptica DNK analiza. Prema nekim našim saznanjima, više informacija možete dobiti na Biološkom fakultetu u Beogradu, kao i na katedri za bolesti ptica Veterinarskog fakulteta.

OZNAKE: