ana_jovanovic2a

Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Mogu li se sin i majka pariti, kao i otac i kćerka? Radi se o Mosaik kanarincima. Unapred Vam se zahvaljujem i puno vas pozdravljam. Nino

O: Kroz dugi niz godina čovek je pažljivom selekcijom uzgojio ptice i mnoge druge životinje, različitih veličina, stasa, držanja, karaktera, boja, i mnogih drugih osobina. Da bi postigli što bolja određena svojstva, uzgajivači su selektovali određene životinje sa istaknutijim svojstvima i primenili zakon o nasleđivanju. Takođe za postizanje određenih svojstava su životinje parili i u srodstvu. Kod parenja u srodstvu mogu se javiti nasledne bolesti koje inače ne dolaze do izražaja, osim ako se spoje dva recesivna gena koja se nalaze u populaciji, ali se ne prikazuju i ne bi došla do izražaja, osim kod parenja u srodstvu. Zbog gore navedenog razloga ne preporučujem parenje Vaših tigrica, jer su srodne (brat i sestra), a ako ih držite zajedno, postoji velika šansa da se međusobno spare. Parenje u srodstvu koriste stočari i iskusni uzgajivači u cilju dobijanja određenih osobina kod uzgojnih životinja.

OZNAKE: