Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Da li je tačno da mačka zapamti svaki detalj puta kojim se kreće (da li imaju odlično pamćenje)? Tanja

O: Mačka je po prirodi radoznala. Ta osobina je navodi da ispituje sve što joj je novo, kao i da istražuje mesta na kojima može da se sakrije. Mačka ima korisnu memoriju, koja joj omogućava da se seti kako dobrih, tako i loših stvari koje su joj se dogodile. Nervni sistem mačke ima suštinski značaj za kontrolu njenog ponašanja. Kao i kod svih živih bića i kod mačke u centralni nervni sistem stižu sve informacije, a mozak je zadužen da ih primi i analizira, kao i da odgovori na njih.

Tako su hitni znaci odmah primljeni i poslati, beznačajne informacije odbijene, a osrednji znaci prihvačeni i odloženi u memoriju za kasniju upotrebu. Čitav ovaj složeni mehanizam prenosa i primanja čini mačku jednom od najosetljivijih i najoštroumnijih životinja. Zahvaljujući velikom razvoju centralnog nervnog sistema, domaća mačka može da živi, odnosno preživljava, kako u kućnim, tako i u šumskim predelima, a i kao lutalica. Osećaj za orijentaciju kod mačke je vrlo razvijen, do te mere da je zahvaljujući njemu mačka sposobna da nađe put do kuće u vrlo teškim uslovima, koji za čoveka čak deluju ne shvatljivo.

Iako čitav život provodi u jednoj kući ili između četiri zida, nikada ne izlazeći iz tog prostora, mačka će biti sposobna da se snađe i vrati kući ukoliko se izgubi ili ako se nađe usred nepoznate teritorije, jer mačka poseduje osećaj za orijentaciju koji može da funkcioniše čak i kada ne postoji neka vidna ili memorisana oznaka. Zato se obično kaže da mačka poseduje šesto čulo koje ne postoji kod čoveka. Isto tako mačka poseduje sposobnost da prepozna prirodne opasnosti, kao što je poplava ili zemljotres, kao i da prepozna izvesna osećanja čoveka  ili da otkrije osobe koje su joj neprijatelji.

Za razliku od drugih domaćih životinja, mačka je izuzetno inteligentna, prvenstveno zbog visoke sposobnosti percepcije sveta oko sebe. Zahvaljujući tome mačka nalazi odgovore na probleme koji se pred njom pojavljuju, pronalazeći rešenja  i primenjuje ih na buduće situacije koje joj mogu iskrsnuti.

OZNAKE: