Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Imam mačka starog 8 meseci. Prvi put smo pokušali da ga kastriramo kada je imao 6 meseci, sledeći put posle 20-ak dana. Problem je što on uopšte ne reaguje na standardnu anesteziju. Interesuje me Vaše mišljenje oko toga, da li vredi opet pokušavati sa standardnom anestezijom? Nije još počeo da obeležava teritoriju. Unapred hvala, Milena

O: Pod pojmom opšte anestezije se podrazumeva prolazno reverzibilno smanjenje ili prestanak funkcije nervnih ćelija, tj. prolazna reverzibilna paraliza centralnog nervnog sistema.

Depresivno delovanje opštih anestetika na centralni nervni sistem prvo zahvata koru velikog mozga, bazalne ganglije, mali mozak, kičmenu moždinu i na kraju produženu moždinu.

Opšti anestetici se dele na inhalacione i injekcione.

Za izvođenje opšte anestezije kod mačaka se najčešće koristi opšti injekcioni anestetik ketamin. Ketamin je sintetski organski derivat fenilcikloheksilamina. Pripada grupi disocijativnih opštih anestetika, jer istovremeno uzrokuje i depresiju i stimulaciju centralnog nervnog sistema.

Ketamin je sličan svim drugim opštim injekcionim anesteticima, jer i on uzokuje anesteziju i alageziju, međutim, od njih se razlikuje po tome što je tonus skeletnih mišića očuvan i što za vreme anestezije ponekada postoje spontani pokreti, ponekad i tremor mišića sa tonično - kloničnim konvulzijama. Da bi se sprečilo ovo neželjeno dejstvo ketamina, pre njegove aplikacije poželjno je uraditi premediakciju životinje. Zbog razlika između dejstva ketamina i drugih opštih anestetika, uobičajeni načini za procenjivanje dubine anestezije ne mogu se primeniti u anesteziji ketaminom (relaksacija mišića, dubina i karakter disanja, širina pupile i ostali refleksi oka). Umesto toga, dubina ketaminske anestezije se procenjuje na osnovu reakcije životinje na bolne draži i na ručno manipulisanje životinjom.

Generalno se prilikom kastracije mačora ne koristi inhalaciona anestezija, ali je i to moguće kao krajnji izbor. Izbor opšteg anestetika, kao i procena dejstva (dubina postignute anestezije) je pod strogom kontrolom veterinara koji vrši hirurški zahvat. Vaša veterinarka najbolje može da proceni reakciju koju je izazvala aplikacija anestetika kod vašeg mačka, te jedino ona može da odluči o tome da li će koristiti isti opšti anestetik ili će primeniti neko drugo sredstvo koje je po njenom mišljenju adekvatnije.

Krajnji izbor uvek može biti inhalaciona anestezija.

OZNAKE: