Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Kako raspoznati mužjaka i ženku hrčka? I mogu li dva mužjaka biti u kavezu?
Molim odgovor.
Hvala, Ana

O:  Hrčci polno sazrevaju sa 6 - 8 nedelja starosti, tada se lakše određuje pol. Pol se određuje tako što hrčka uhvatimo kažiprstom i palcem ispod prednjih nogu i okrenemo na leđa. U predelu genitalija se mogu uočiti dva otvora, anus i otvor polnog organa. Kod mužjaka je uočljiva distanca između njih, dok su kod ženki skoro spojeni.

Patuljasti hrčci su veoma socijalni i često se drže sa još jednim hrčkom u kavezu istog pola da bi se sprečila usamljenost, ali Sirijski Zlatni hrčak, bi ubio drugog hrčka, ako oseti da mu je teritorija tj. stanište ugroženo. Takođe za parenje ženka se stavlja povremeno mužjaku u kavez, ali pod nadzorom. Kod ostalih hrčaka moguće su zajednice mužjaka i ženki i jedinki istog pola. Kineski hrčak može takođe da se drži u parovima ili grupama, ali zahteva veoma veliki prostor u kavezu, da bi živeo mirno. Iako se kineski hrčak smatra za veoma miroljubivu životinju, ženka postaje jako agresivna i ratoborna za vreme trudnoće, naročito prema muškim partnerima.