ana_jovanovic2a

Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Pre 2 god. sterilisala sam macu staru sada 8 godina, obavljena je sterilizacija vađenjem jajnika, ali nakon 1 god. maca je ponovno dobila teranje i to  tako da svaki mesec dana ima nagon teranja 2 puta sa prekidom od nedelju dana. Pre sterilizacije nagon je bio svaka 3 meseca, a sada je postalo sve češće. Konsultovala sam se sa veterinarom i dobila odgovor da ponovna sterilizacija ne dolazi u obzir jer je komplikovan zahvat pronalaženja zaostalog jajnika. Postoje li hormonske tablete umesto injekcija i koliko su štetne za zdravlje mace? Hvala i pozdrav, Ljilja

O: Nekihurška kontracepcija predstavlja reverzibilnu ili ireverzibilnu prevenciju estrusa ženki.Farmakološke metode kontracepcije i sterilizacije su pouzdane, jeftine i reverzibilne. Postoje hormonske metode progestinima, androgenima i analozima GnRH (uzrokuju blokadu receptora raproduktivnih hormona ili indirektno blokiraju kontracepciju negativnom povratnom spregom). Zatim, na raspolaganju je imunokontracepcija te ostale metode nehirurške kontracepcije.

Hormonska kontracepcija progestinima kod ženki obavlja se na sledeći način: MA (Megastrol acetatom) sintetskim preogestinom za privremenu supresiju estrusa kuja i mačaka (daje se oralno toekom 8 dana), MPA (medroksiprogesteron acetat) supresija estrusa kuja i mačaka. Hormonska kontracepcija kod mačaka obavlja se Metiltestosteronom peroralno koji inhibira estrus i Miboleronom (sistemski androgen) koji odgađa estrus do dve godine).Analozi GnRH primenjivani kontinuirano suprimiraju plodnost. Hronična supresija hormona jajnika rezultira supresijom hormona jajnika i gametogeneze (produženo vreme bez teranja). GnRH antagonisti blokiraju receptore u hipofizi.

Za izbor preparata, delovanje i eventualne nuspojave, savetujem Vam da se konsultijete sa Vašim veterinarom koji je najbolje upućen u zdravstveni status mačke.

OZNAKE: