Odgovara:
Aleksandra Todosijević, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Pre par dana se kod mog morskog praseta pojavila mala izraslina koja liči na bubuljicu blizu oka, odnosno izmedju oka i njuškice, samo mnogo bliže oku. Vodili smo je kod veterinara, dobila je Chloramphenicol mast za oči, ali imam utisak da je izraslina malo veća. Nema promena u ponašanju, apetit joj je normalan. Da li to može biti nešto ozbiljno? Marko

O:
Najčešće izrasline koje se javljaju su novotvorevine (tumori), ciste, apscesi i hematom. U nekih jedinki kod nastanka ovakvih izraslina postoji i genetski predisponirajući faktor, na koji na žalost ne možemo uticati.

Tumori ili neoplazije su izrasline koje nastaju kao rezultat izmenjenih ćelija, odnosno kada se izgubi normalna regulacija kontrolnih mehanizama ćelija, koje imaju tendenciju nepravilnog i progresivnog rasta. Tumori mogu biti maligni (zloćudni) i benigni (dobroćudni). Razlika između njih je u agresivnosti rasta, te u tome što maligni stvaraju metastaze i šire se u okolinu, infiltrirajući se u okolno tkivo, dok benigni tumori ne stvaraju metastaze na druge organe i ne infiltriraju se u okolno zdravo tkivo, već ga potiskuju.

Ciste su jednostavne džepaste šupljine koje se razvijaju unutar kože. Najčešće nastaju kao posledica začepljenja izvodnih kanala žlezda koje se nalaze u neposrednoj okolini. Ciste, ukoliko rastu ili vrše kompresiju na okolno tkivo svakako se trebaju hirurški ukloniti.

Hematom je izliv krvi u novostvorenoj šupljini u tkivu. Nastaje naglo na mestu gde krv iz ozleđenog krvnog suda pod pritiskom ulazi u tkivo. Hematom se povećava dok pritisak izlivene krvi ne dovede do kompresije (pritiska) ozleđenog krvnog suda. On je netemperirana, bezbolna ili umereno bolna, fluktuirajuća polukuglasta oteklina. Veličina hematoma zavisi o veličini i vrsti krvnog suda i kvaliteta tkiva (da li se radi o labavom ili kompaktnom tkivu). Organizam sanira hematom, a vreme resorpcije zavisi o njegovoj veličini, o promenama tkiva koje je prožeto krvlju, opštim uslovima cirkulacije i kvaliteta krvi. Telo, malo po malo, resorbuje sam hematom na način da ga rastavlja na molekule te putem krvnog i limfnog sistema evakuira. No taj proces može biti vrlo dug, a ponekad zbog smeštaja samog hematoma i njegovog oblika nije moguće potpuno ga resorbirati. Punkcijom hematoma se dobiva krv ili serum. Mali hematomi se mogu resorbovati u celosti, dok veće hematome treba otvoriti uz prethodnu punkciju na najnižoj tački hematoma. Sadržaj hematoma se mora spontano iscediti i parenteralno se aplikuju antibiotici zbog mogućnosti razvoja sekundarnih infekcija. U malih glodara, hematomi su najčešće posledica ozleda usled udaraca u kavezu ili u međusobnim igrama i borbama.

Abscesi su novonastale šupljine koje su ispunjene gnojem, a najčešće su posljedica ozleđivanja. Abscesi su okruženi čaurom, a nalaze se pod kožom. Često su praćeni bakterijskim infekcijama, a neretko se događa i širenje infekcije unutar organizma, što rezultira sepsom. Prilikom formiranja abscesa nastaje kvrga ispod kože, tvrda je i bezbolna. Ova stanja zahtevaju što hitniju antibiotsku terapiju. Abscesi su najčešće izrasline na koži u hrčaka i mogu nastati na bilo kojem delu tela a u području glave moguć je absces zuba. Abscesi vrlo brzo rezultiraju i promenom opšeg stanja životinje, koja vrlo brzo prestaje uzimati hranu i vodu. Abscesima najčešće prethodi manja rana koja se inficirala. U slučaju abscesa indikovana je incizija, te sistemsko i lokalno lečenje antibioticima.

Jedino veterinar koji pregleda životinju može da postavi ispravnu dijagnozu, pa preporučujem da sledite upute svog veterinara ili potražite drugo mišljenje, ako smatrate da propisana terapija ne pokazuje adekvatan rezultat.