Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Imam morsko prase  manje od tri meseca (staro je sedam). Povremeno ispušta čudne zvuke - kao da se zagrcne i to me prilično brine. Znate li šta mu je?
Unapred zvalan, Marko

O: Morsko prase nema široku paletu tonova, te se njegova glasovna komunikacija svodi na dva tri zvuka koja proizvodi u različitim situacijama. Morsko prase najčešće skiči. Skičanjem ili traži da jede ili se oglašava kada želi da bliže odredi svoj položaj (kada imate dva ili više morskih prasića), jer im čulo vida nije dovoljno razvijeno. Skičanjem se morsko prase oglašava i kada je uplašeno.

Drugi najčešći zvuk koji proizvodi morsko prase podseća na niz kratkih dubokih tonova, koje proizvede oko 5 - 6 u nizu i najčešće se tom prilikom smiri i ceo se zatrese, a zatim nastavi sa prethodnim aktivnostima. Ovaj zvuk najčešće proizvode kada ih iznenadi neki drugi zvuk, ili kada su raspoloženi za parenje. Specifičan zvuk proizvode mladunci, kao i njihove majke u međusobnoj komunikaciji.

Ukoliko je vaše morsko prase veselo, zainteresovano za okolinu, dobrog je apetita, glatke, sjajne polegle dlake (sem ukoliko je prirodno čupavo - dlaka raste u različitim pravcima), uredno mokri, a izmet mu je karakterističnog izgleda, najverovatnije je da je zdravo i da taj zvuk koji proizvodi predstavlja prirodni način oglašavanja.

Ukoliko ste primetili bilo koju promenu zdravstvenog stanja, najbolje bi bilo da morsko prase odvedete na pregled kod veterinara.