ana_jovanovic2a

Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Moje pitanje je vezano sa mužijaka činčilu. Pred veče mu se zenice povećaju i imaju neku zelenkastu boju. Da li mi možete reći da li ste viđali slične slučajeve i da li je to nešto što bi trebalo ispitivati? Ivan

O: Midrijaza je jako povećanje zenice oka usled bolesti, povrede ili upotrebe nekih lekova. Normalno (fiziološki) do širenja zenice dolazi u tami (pred veče kada je intenzitet svetla manji, kao što je kod slučaj kod vaše činčile), a do sužavanja na svetlu jačeg intenziteta, kako bi se noću poboljšao vid, a danju mrežnjača zaštitila od sunčevog svetla. Midrijatična tj. proširena zenica ostaće veoma povećana čak i na jakom svetlo. Sobzirom da vaša činćila ne pokazuje promene u opštem stanju i nema nekih vidljivih klimičkih simptoma, mislim da nemate razloga za zabrinutost.

U svakom slučaju ukoliko ste u mogućnosti, a kako bi odagnali sumnje, bilo bi najbolje da činčilu odnesete na veterinarski pregled.