Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Da li mužjak kunića može da oplodi ženku ako je bez 1 testisa?
Hvala,
Ivan

O: Kriptorhizam je bolest koja se ispoljava kao izostanak spuštanja testisa u skrotum. Pojam kriptorhizam označava tešku telesnu manu muških životinja i može da se javi kod  muških životinja svih vrsta. Kriptorhizam može biti jednostrani ili obostrani. Procentualno je više zastupljena pojava jednostranog kriptorhizma, bez obzira o kojoj se vrsti i rasi životinje radi.

Kod jednostranog kriptorhizma plodnost je uglavnom sačuvana, ali se zbog činjenice da se radi o teškoj telesnoj mani, kao i zbog velike mogućnosti nasleđivanja bolesti, takve životinje  isključuju iz daljeg priploda.

Mužjaci sa obostranim kriptorhizmom uglavnom su nesposobni za rasplod, jer oba zaostala testisa u trbušnoj duplji često propadaju zbog povišene telesne temperature u trbušnoj duplji, što pruzrokuje smetnje  i dovodi do steriliteta.