ana_jovanovic2a


Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

 

P: Imam mačka starosti 1.5 godine, zove se Luj XVI :).  Pre 3-4 dana primetio sam da ima plik ispod levog uveta veličine loptice za stoni tenis, kasnije ga je probušio i mislio sad da će sve biti u redu. Međutim dobio je neku ozbiljnu ranu i vidi mu se lobanja :(.  Rana je duboka oko 0.5 cm ispod uveta i veličine je kao pasulj. Oko rane nema nijedne najmanje dlake u prečniku 2 cm. Stvarno se brinem za njega, nisam ga vodio veterinaru jer imamo jedno strašno iskustvo sa veterinarom. Kupio sam sprej za životinje za rane platio 30e ali neznam da li smem da ga špricam, nisam znao da je tako ozbiljno. MOLIM VAS odgovorite mi u najkracem roku :( Nikola


O: Izraslina na telu Vašeg mačka, može biti hematom, cista ili absces.

Hematom najčešće nastaje kao posledica dejstva mehaničke sile (udarac) pri čemu dolazi do cepanja krvnih sudova, izlivanja krvi i do obrazovanja hematoma. Kada pritisak izlivene krvi nadvlada pritisak u krvnom sudu koji je povređen, dolazi do prestanka isticanja krvi i rasta hematoma. Hematom je bezbolan, hladan otok.

Veličina hematoma zavisi od veličine i vrste krvnog suda i kvaliteta okolnog tkiva (da li se radi o rastresitom ili kompaktnom tkivu). Sudbina hematoma zavisi od njegove veličine, od promena tkiva koje je prožeto krvlju, opštim uslova cirkulacije. Krv se u hematomu brzo gruša. Oštećeni krvni sud se zatvara trombom. Zbog veće molekularne koncentracije hematoma od okolnog tkiva, zbog razlike u osmotskim pritiscima, hematom povlači u sebe vodu pa se povećava. Posle nekoliko dana zbog retrakcije koaguluma i procesa resorpcije, tečnost se vraća u okolno tkivo. Oko hematoma se stvara zid granulacionog tkiva koje se postupno pretvara u zrelo vezivo. Punkcijom hematoma se dobija krv ili serum. Mali hematomi se mogu resorbovati u potpunosti, dok veće hematome treba otvoriti uz prethodnu punkciju na najnižoj tački hematoma. Sadržaj hematoma se mora spontano iscediti i parenteralno se aplikuju antibiotici zbog moguće infekcije.


Osim hematoma, moguće je da se radi o abscesu. Abscesi su novonastale šupljine koje su ispunjene gnojem, a mogu biti posledica povređivanja. Proces je okružen kapsulom, a nalaze se ispod kože. Često su praćeni bakterijskim infekcijama. Pri palpaciji abscesa zapaža se fenomen fluktuacije.


Kod mačora se sada, u sezoni parenja često javljaju abscesi nastali od ogrebotine nanesene od strane drugih mačora.


Nelečeni absces može evakuisati svoj sadržaj kroz kožu, ali u tom slučaju najčešće i ne dolazi do zarastanja jer ostaje piogena membrana koja sprečava reparativni proces.


Absces se sanira isključivo hirurškim putem uz primenu antibiotika i preparata za potporu organizma.

Tvorevina koju ste opisali može da predstavlja i cistu. Ciste su jednostavne džepaste šupljine koje se razvijaju unutar kože. Predstavljaju vrećaste tvorevine koje su obložene slojem ćelija. Unutrašnjost ciste je ispunjena tečnošću. Ako se nalaze pod kožom, lako su opipljive i nisu bolne. Koža na tom mestu ima sve karakteristike zdrave kože, pomična je, glatka, sa očuvanim dlačnim omotačem. Cista je jasno ograničena od okolnog tkiva. Vremenom se može uvećavati, što nastaje umnožavanjem ćelija koje grade cistu.

Cista retko kada ispusti sadržaj kroz kožu, međutim, usled mehaničkog pritiska i to je moguće. Sadržaj ciste je uglavnom providan i nije gnojav, mada ima i izuzetaka.


U slučaju Vašeg mačka, neophodna je hirurška intervencija veterinara.


Spontana sanacija procesa je malo verovatna.


Ukoliko se rana uskoro ne sanira, ona predstavlja vrata infekcije, jer je prekinut kontinuitet kože, tj. prirodna odbrambena barijera organizma. Takođe, postoji velika verovatnoća da dođe do sekundarne bakterijske infekcije i daljeg pogoršanja zdravstvenog stanja.

 

OZNAKE: