Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Da li morsko prase može da bude obolelo od Staphyloccocus aureus a da nema vidljivih znakova (npr. otok na šapicama, ranice, itd)? Da li može da bude prenosioc bakterije na čoveka, pošto dete konstantno mesec dana ima tu bakteriju u grlu i nosu?
Pozdrav, Marina

O: Infektivna oboljenja morskih prasića se češće sreću kod životinja koje se drže u grupi, a kada se čuvaju pojedinačno pojava oboljenja je vezana za proces starenja, novonastale povrede i neadekvatnu negu.

Bakterija Staphylococcus aureus je gram pozitivna bakterija koja na podlozi raste u obliku grozdova. Fakultativni je anaerob, što znači da neko vreme može opstati i bez kiseonika. Bakterija je patogena i izaziva zapaljenja kože (karbunkul, furunkul, infekcija rane), kao i unutrašnjih organa. U građu ćelijskog zida ulaze materije koje štite bakterije od fagocitoze (murein, teihonska kiselina i polisaharidi) i aktiviraju sistem komplementa. Pored velikog broja enzima koje luče, veoma je bitan enzim laktamaza koja razlaže beta laktamski prsten (otvara njegovu strukturu) i na taj način inaktiviše neke peniciline. U beta laktamske antibiotike spadaju penicilini, cefalosporini, monobaktami, karbapenem. Postoje penicilinaza rezistentni penicilini koji imaju zaštićen beta - laktamski prsten od dejstva beta laktamaza. Kod izolacije i determinacije ove bakterije, neophodno je uraditi antibiogram, kao potvrdu osetljivosti bakterije na određeni antibiotik.

Kod morskih prasića bakterija Staphylococcus aureus izaziva inflamacije različitih tkiva. Tako je zabeležena pneumonija, konjunktivitis, zapaljenje srednjeg uha, a kao najpoznatije oboljenje morskih prasića koje je izazvano ovom bakterijom je pododermatitis.

Pododermatitis (Bumblefoot), predstavlja hronično ulcerativno oboljenje šapa (tabana) praćeno hiperkeratozom.

S. aureus se često izoluje iz ranica, a smatra se da prodire u organizam preko lezija kože. Predisponirajući faktori su gruba prostirka, gojaznost, loši higijenski uslovi, povrede.

Sva oboljenja koja izaziva S. aureus imaju u pravilu jasnu kliničku sliku, ali reći konkretno da li ima ili nema bakterija u uzorku uzetog od životinje koja ne pokazuje kliničke simptome oboljenja (npr. bris nosne sluznice, bris kože, bris uha, oka), može se samo na osnovu rezultata mikrobioloških ispitivanja uzorkovanog materijala.