Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Pre nešto više od mesec dana primetila sam da moj hrčak ima izrslinu pored glave tj. kao da je smestio neku malenu lopticu  otprilike veličine klikera u svojoj kesici koju ima u ustima. Odnela sam ga kod veterinara i rekao mi je da nije u pitanju tumor zato što je ta izraslina pokretna i nalazi se ispod kože. Rekli su mi da je opasno da mu prepiše bilo koji antibiotik jer je suviše mali, samo 95 gr, tako da je to ostalo na tome. Pre 2 dana sam primetila da ta izraslina stoji na istom mestu i iste je veličine, a osim toga pojavila se i nova izraslina odmah ispod te tj. tačno se nalazi ispod usta. Inače nema neke promene u ponašanju, aktivan je i normalno jede. Ako biste mogli da mi kažete šta je u pitanju? Sandra

O: Hrčak poseduje prostrane obrazne vrećice koje su veoma rastegljive. One imaju i funkciju čuvanja i transporta hrane. 

Hrana u ovim vrećicama ne dolazi u kontankt sa pljuvačkom, tako da može duže vremena ostati sveža i suva. Hrčak redovno prazni vrećice tako što masirajući obraz prednjim šapama potiskuje sadržaj vrećica ka usnoj duplji i prema spolja. Ukoliko opipamo obrazne vrećice kada su pune, možemo osetiti i razlikovati zrnevlje i druge komde hrane, što može poslužiti kao pokazatelj da li je sadržaj svež i porekla hrane ili je u pitanju neki drugi sadržaj (macerirani sadržaj, gnoj strano telo).

Ponekad, usled nepravilne ishrane ili ako uzme preveliki komad hrane, dođe do začepljenja vrećica (impakcije). Tada hrčak pojačanom silom pokušava da izbaci sadržaj koji mu smeta, pa nekad dođe do ispadanja cele vrećice napolje, naročito ukoliko vrećica nije dobro fiksirana za okolno tkivo. Ukoliko vrećica stoji na svom mestu, ali se njen sadržaj ne može isprazniti, nakon nekog vremena dolazi do truljenja sadržaja i razmekšavanja, što dalje može ozbiljno ugroziti zdravlje.  Ishrana hrčka treba da je bazirana na suvoj hrani za hrčke uz povremeno dodavanje svežeg voća i povrća. Hraniva animalnog porekla (meso, mleko, riba, jaja), kao ni slatkiši ne treba da se nađu na jelovniku vašeg hrčka.

Postojeći problem možete rešiti samo odlaskom kod veterinara.

Na mestu koje opisujete, često se mogu razviti abscesi. Naime, hrčak ima tanku i osetljivu kožu, koja je podložna povredama koje hrčak zadobije najčešće u toku tuče (ukoliko imate dva ili više hrčaka), ali čak i grublji komadi hrane ili gruba neadekvatna prostirka mogu dovesti do povreda od kojih kasnijom kontaminacijom mikroorganizmima iz spoljašnje sredine nastaju apscesi. Abscesi se moraju hirurški rešiti uz aplikaciju odgovarajućih antibiotika.

Hrčak je vrsta životinje koja je osetljiva na mnoge antibiotike, bez obzira da li se aplikuju injekciono ili oralno. Posebno su osetljivi na ampicilin, penicilin, eritromicin, linkomicin i streptomicin. Navedeni antibiotici ispoljavaju svoj negativan efekat na taj način što uništavaju prirodnu mikrofloru gastrointestinalnog trakta. Kada se jednom naruši balans mikroorganizama, patogene bakterije se množe u velikom broju i  prolaze crevnu barijeru prodirući u unutrašnje organe i krv. U međuvremenu luče toksine i izazivaju oštećenje okolnog tkiva, mozga i jetre, kao i drugih organa. Antibiotici aplikovani oralno češće dovode do narušavanja mikroflore.

Poneki antibiotici imaju direktno toksično dejstvo (tj. ne utiču na mikrofloru digestivnog trakta, ali u malim količinama mogu izazvati smrt).

Savetovala bih Vam da odvedete hrčka kod veterinara na ponovni pregled.