ana_jovanovic2a

Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Imam dva hrčka, izgledaju zdravi razigrani ali prije nekoliko dana sam primjetila da imaju neko vrećasto zadebljanje u predjelu medjunožja, takodje da svoj izmet vade ustima i bacaju. U zadnje vrijeme imaju običaj da se tuku. Da li postoji neka opasnost od bolesti prenosivih na čovjeka i ako je trudnica u stalnom kontaktu sa njima? Nataša

O: Najverovatnije se radi o dva mužjaka, jer mužjaci imaju obostrano jednako uvećanje u predelu anusa, koje predstavlja testise. Ukoliko je otok lokalizovan samo sa jedne strane, zadnjeg dela tela, onda je u pitanju patološki proces. On se može dijagnostikovati na osnovu kliničkog pregleda i specijalnih metoda pregelda, od strane veterinara kliničara. S'obzirom da se radi o dva mužjaka, agresija je potpuno prirodna pojava. Hrčak zna da bude veoma agresivan, pa čak i da ujedima nanese protivniku smrtne povrede. Zato je bitno da ih nadgledate i ukoliko primetite da su dosta agresivni, da ih blagovremeno odvojite. Od patoloških promena koje imaju izgled ispupčenja pod kožom, pomenula bih hematom, absces, cistu i tumor.

Hematom predstavlja nakupljanje krvi u novostvorenoj šupljini (prostoru) u tkivu.Najčešće nastaje kao posledica dejstva mehaničke sile (udarac) pri čemu dolazi do cepanja krvnih sudova, izlivanja krvi i do obrazovanja hematoma. Kada pritisak izlivene krvi nadvlada pritisak u krvnom sudu koji je povređen, dolazi do prestanka isticanja krvi i rasta hematoma. Hematom je bezbolan, hladan otok. Veličina hematoma zavisi od veličine i vrste krvnog suda i kvaliteta okolnog tkiva (da li se radi o rastresitom ili kompaktnom tkivu). Sudbina hematoma zavisi od njegove veličine, od promena tkiva koje je prožeto krvlju, opštim uslova cirkulacije. Krv se u hematomu brzo gruša. Oštećeni krvni sud se zatvara trombom. Zbog veće molekularne koncentracije hematoma od okolnog tkiva, zbog razlike u osmotskim pritiscima, hematom povlači u sebe vodu pa se povećava. Posle nekoliko dana zbog retrakcije koaguluma i procesa resorpcije, tečnost se vraća u okolno tkivo. Oko hematoma se stvara zid granulacionog tkiva koje se postupno pretvara u zrelo vezivo. Punkcijom hematoma se dobija krv ili serum. Mali hematomi se mogu resorbovati u potpunosti, dok veće hematome treba otvoriti uz prethodnu punkciju na najnižoj tački hematoma. Sadržaj hematoma se mora spontano iscediti i parenteralno se aplikuju antibiotici zbog moguće infekcije.

 

Abscesi su novonastale šupljine koje su ispunjene gnojem, a mogu biti posledica povređivanja. Proces je okružen kapsulom, a nalaze se ispod kože. Često su praćeni bakterijskim infekcijama. Pri palpaciji abscesa zapaža se fenomen fluktuacije.

Ciste su jednostavne džepaste šupljine koje se razvijaju unutar kože. Predstavljaju vrećaste tvorevine koje su obložene slojem ćelija. Unutrašnjost ciste je ispunjena tečnošću. Ako se nalaze pod kožom, lako su opipljive i nisu bolne. Koža na tom mestu ima sve karakteristike zdrave kože, pomična je, glatka, sa očuvanim dlačnim omotačem. Cista je jasno ograničena od okolnog tkiva. Vremenom se može uvećavati, što nastaje umnožavanjem ćelija koje grade cistu.

Tumor predstavlja nekontrolisanu proliferaciju ćelija. U zavisnosti od tipa ćelija i njihovih karakteristika može se podeliti na benigne i maligne tumore. Tumori se leče hiruškim putem.

Koprofagija - konzumiranje izmeta je prirodna pojava kod većine glodara i ne treba da vas plaši. Konzumiranjem izmeta glodari nadomešćuju mikrofloru, kao i vlakna i vitamine grupe B.

Zdrav hrčak koji se drži u optimalnim zoohigijenskim uslovima ne predstavlja pretnju po zdravlje čoveka.