Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Dobio sam malog roborovskog pre mesec dana. Kupljen je kod vas. Lepo se zabavljam sa njim, predivan je. Od pre neki dan sam primetio da je počeo da gubi krzno u predelu temena glave, pa sam baš zabrinut. Recite mi kako da se ponašam?
Mihailo

O: Koža i dlačni pokrivač, pored brojnih fizioloških funkcija u organizmu, imaju i odbrambenu ulogu. U odbrambeni mehanizam ubrajamo dlačni pokrivač, stratum corneum, pigment, koji predstavljaju mehaničku barijeru. 

Takođe, masne kiseline i imunoglobulini obezbeđuju hemijsku barijeru, dok mikrobna flora obezbeđuje barijeru od mikroorganizama.

Kada  odbrambeni mehanizmi oslabe dolazi do pojave bolesti koje se mogu manifestovati promenama na koži ili ispadanjem dlake. Uzročnici kadkad mogu biti i normalni stanovnici kože, a da svoje patogeno dejstvo ispoljavaju usled pada imuniteta. Uzročnici patoloških stanja koja karakteriše opadanje dlake mogu biti: bakterije, gljivice, paraziti, hormonski disbalans, autoimuna oboljenja, deficitarna ishrana itd.

Bakterijske infekcije najčešće mogu biti površinske - kada zahvataju epidermis i dlačne folikule i dubinske - kada zahvataju i epidermis i subkutis što se ređe dešava. Najčešće su uzrokovane sa bakterijom Staphilococcus spp.

Gljivične infekcije (koje su u većini slučajeva uzrokovane gljivicama  iz roda Microsporum i Trichophyton) se klasifikuju u četiri osnovne grupe: superficijalne, kutane, subkutane i sistemske. Najčešće se javljaju kod životinja sa oslabljenim imunitetom.

Infestacije parazitima najčešći su uzroci ispadanja dlake, a mogu biti uzrokovani šugarcima (Cheyletiella sp., Psoroptes) i buvama.

Ispadanje dlake kao posledica hormonskog disbalansa najčešće se javlja kod bolesti nadbubrežne žlezde i kod bolesti štitne žlezde.  Autoimune bolesti još uvek nisu u potpunosti razjašnjene. Kada je gubitak dlake simptom neke bolesti, obično u sledećoj fazi dolazi i do ispoljavanja drugih simptoma.
 
S obzirom da opadanje dlake može uzrokovati čitav niz uzročnika, za njihovu detekciju i postavljanje dijagnoze neophodno je primeniti neke dijagnostičke metode.

Zato Vas savetujem da posetite dermatološku ambulantu Veterinarskog fakulteta u Beogradu i nakon kliničkog, specijalističkog pregleda i postavljanja dijagnoze primenite adekvatnu terapiju, ako je potrebno.