mirjana

Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Pišem Vam u vezi mačeta starog 6 nedelja. Pre nekoliko dana primetili smo da ima hematom na glavi i ranicu od ugriza na vratu. Bilo mu je loše, ali se oporavio. Međutim, juče se stanje pogoršalo. Jako teško hoda, nije fokusiran, gleda kroz nas i teško prati pokrete. Često spusti glavu, kao da je ne može podignuti od zemlje. Ima li kakve nade da hematom prođe sam, bez nekih posledica?
Hvala, Jelena

O: Hematom je izliv krvi u novostvorenoj šupljini u tkivu. Nastaje naglo na mestu gde krv u tkivo. Hematom se povećava dok pritisak izlivne krvi ne dovede do kompresije povređenog krvnog suda. Veličina hematoma zavisi od veličine i vrste krvnog suda i kvaliteta tkiva (kompaktno ili labavo). Ako je na mestu pucanja arterije očuvano doticanje i oticanje krvi, nastaje pulsirajući hematom. Hematom može biti subkutani (potkožni), subfascijalni (ispod mišićne fascije), subduralni, subserozni (ispod seroze organa) itd. Sudbina hematoma zavisi od njegve veličine, od promjename tkiva koje je prožeto krvlju, od opštih uslova cirkulacije (zastoj) i o kvaliteta krvii.

Krv u hematomu se brzo zgrušava. Oštećeni krvni sudovi zatvaraju se trombom (ugruškom). Zbog veće molekularne koncentracije hematoma od okolnog tkiva on na bazi osmotskih principa navlači tečnost i tako se povećava. Tek nakon nekoliko dana, zbog retrakcije (stezanja) ugruška i procesa resorpcije tečnost se vraća u okolno tkivo. Oko hematoma stvara se bedem granulacijskog tkiva koje se postupno pretvara u zrelo vezivno tkivo (inkapsulacija). Hematom se klinički manifestuje kao netemperirani, bezbolan ili umereno bolan, fluktuirajući, polukuglasti otok. Punkcijom hematoma dobija se krv ili serum. Diferencijalno dijagnostički treba razlikovati apsces (temperiran i bolan) i herniju (reponibilnost). Mali hematomi mogu se u potpunosti apsorbirati, a veće treba otvoriti. Incizija se obavlja tek nakon osam dana, uz prethodnu punkciju (serum) na najnižem mestu otoka. Posle incizije nije preporučljivo sondom ili prstom ulaziti u šupljinu hematoma (infekcija), već treba pustiti da se sadržaj spontano cedi. Zbog moguće sekundarne infekcije treba parenteralno aplikovati antibiotike. Pulsirajući hematom se mora radikalno ekstirpirati, a arterija brižljivo podvezati.

Savetujem Vam da obavezno odvedete mače kod veterinara.
 

OZNAKE: