Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Imam ženku sirijskog hrčka staru 2 godine. Ispod vrata se pojavio otok veličine klikera koji je mekan i pomera se. Pri tome se ona normalno ponaša, jede i trči u točku. Otok se pojavio naglo, oko sat vremena posle poslednjeg igranja sa njom, bez očiglednog razloga, i čini mi se da je na dodir ne boli. Šta da radim?
Tamara

O: S obzirom da ste naveli da se otok na vratu vašeg hrčaka pojavio iznenada, posle igre sa vašim ljubimcem, najverovatnije je da je u pitanju hematom. Hematom predstavlja nakupljanje krvi u novostvorenoj šupljini u tkivu.

Hematom nastaje naglo na mestu gde krv iz povređenog krvnog suda pod pritiskom ulazi u tkivo. Veličina hematoma zavisi od veličine i vrste krvnog suda i kvaliteta tkiva (da li se radi o labavom ili kompaktnom tkivu). Hematom može biti subkutan (pod kožom, što je najverovatnije slučaj kod vašeg hrčka), subfacijalni, subduralni, subserozni na parenhimatoznim organima.

Sudbina hematoma zavisi u mnogome od njegove veličine. Krv se u hematomu brzo gruša. Oštećeni krvni sud zatvara se trombom. Zbog veće molekularne koncentracije hematoma od okolnog tkiva, zbog razlike u osmotskom pritisku, hematom navlači na sebe vodu pa se povećava. Posle nekoliko dana zbog retrakcije koaguluma i procesa resorpcije, tečnost se vraća u okolno tkivo. Oko hematoma se stvara zid granulacijskog tkiva koje se postupno pretvara u zrelo vezivo. Hematom je netemperiran, bezbolan ili umereno bolan, fluktuirajući polukuglasti otok. Punkcijom hematoma se dobija krv ili serum.

Mali hematomi se mogu resorbovati u potpunosti, dok veće hematome treba otvoriti uz prethodnu punkciju na najnižoj tački hematoma. Sadržaj hematoma se mora spontano iscediti i parenteralno se aplikuju antibiotici zbog moguće infekcije.

Da bi se sa sigurnošću postavila dijagnoza o kojoj se promeni radi i ako je potrebno izvršila hiruška intervencija, neophodno je da posetite veterinara.