Odgovara:
Aleksandra Todosijević, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Da li biste mogli da mi kažete nešto više o mačijoj leukozi i FIP-u?
Hvala, Milica

O: FIP (feline infectious peritonitis) je virusna bolest mačaka koja napada više sistema organa. To je progresivno oboljenje koje se veoma često završava fatalno. Bolest izaziva corona virus. Veoma je kontagiozno sa velikim procentom mortaliteta. Postoji više tipova virusa koji se laboratorijski ne mogu razlikovati. Jedan od njih se naziva feline infectious peritonitis koji dovodi do peritonitisa,  a drugi feline enteric corona virus koji izaziva bolest digestivnog trakta.

Postoje i slučajevi kada feline enteric corona virus mutira u feline infectious peritonitis. Virus u organizam dospeva peroralno i aerogeno. Transplacentarna infekcija je takođe moguća. Tok bolesti zavisi od imunološkog sistema životinje.
 
Nakon ulaska u organizam virus se umnožava u tonzilama i epitelnim ćelijama creva a zatim se transportuje makrofagima i monocitima do primarnih "target" organa kao što su jetra, slezina, visceralni limfni čvorovi. Primarna, akutna infekcija često je asimptomatska ali kod nekih mačaka se javlja povišena telesna temperatura, konjuktivitis, respiratorni simptomi, diareja.  Ovi simptomi predhode izraženijoj kliničkoj slici FIP sa ascitesom. U drugoj formi FIPA-a, koja je manje progresivna i kod koje u počeku se ne javlja ascites, kasnije se razvija bolest bubrega i jetre, pankreasa, CNS - a, oka, životinja gubi telesnu masu.

U mnogih mačaka se mogu javiti obe forme FIP-a. Dve forme FIP-a se međusobno razlikuju po prirodi i lokalizaciji patološkog supstrata. Simptomatologija zavisi od sistema organa koji je zahvaćen. Dijagnozu FIP-a je jako teško postaviti kliničkim pregledom, iz razloga što se mnoge bolesti manifestuju sličnim kliničkim simptomima. Tačna dijagnoza se postavlja patoanatomskim nalazom ili eventualno biopsijom. Dokaz je jedino moguć metodom PCR, no i u tom slučaju nalaz nije 100% tačan.

Neoplazme hematopoeznog sistema su velika grupa oboljenja, za koje se upotrebljava i naziv leukoze. Prema tipu ćelijskog proliferata mogu biti limfoidna i mijeloidna forma leukoze. Limfoidne leukoze su mnogo češće, a najbrojniji su limfomi, solitarni tumori hematopoeznih organa poreklom iz limfnih čvorova,  ostalih primarnih limfoidnih ili ekstranodalnih organa.

Limfoidne neoplazme koje su primarno lokalizovane u koštanoj srži i perifernom krvotoku su leukemije.

O mačijoj leukemiji smo pisali ovde.

OZNAKE: