Odgovara:
Aleksandra Todosijević, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Da li se činčila može zagrcnuti sa senom ili nekom drugom hranom. Pošto moja činčila obično udje u držalju, a ovoga puta kada je stao na ivicu, slučajno se okliznuo i vertikalno glavom na dole upao u držalju. Tada je najedanput zatvorio kapke do pola i i krenuo da drhti. Nakon par sekundi pokrenuo se ćopajući, a onda i normalno kao da ništa nije bilo. Vratio sam ga nazad i nastavio je da jede. Šta se tu dogodilo?

O: Moguće je da se Vaša činčila  zagrcnula senom u trenutku kada se usled nestabilnosti uplašila.

Usled stresa moguće je i da je došlo do poremećaja u nekoj od faza gutanja. Gutanje se sastoji iz dve faze: voljne i nevoljne.

Voljna faza gutanja odvija se nakon obrade hrane u usnoj duplji (žvakanja i natapanja hrane  pljuvačkom). Jezikom se zalogaj dalje potiskuje u ždrelo i pri tom se zatvara epiglotis i počinje nevoljna faza gutanja, na koju životinja ne može uticati svojom voljom. Nevoljnu fazu gutanja karakteriše pasaža hrane kroz farinks i jednjak peristaltičkim talasima. Nekada se ti talasi mogu prekinuti i izazvati zastoj zalogaja i prolazan bol usled širenja zida jednjaka. Posle par sekundi usled nadražaja receptora u jednjaku talas se nastavlja dalje i hrana nastavlja svoju pasažu.

Činčile su životinje sa jako osetljivim digestivnim traktom, stoga je potrebno na ishranu obratiti posebnu pažnju. Seno je obavezno u ishrani iz razloga održavanja pravilnog balansa u crevima. Preporučila bih Vam kupovinu sena u specijalizovanim radnjama za kućne ljubimce kako bi se izbeglo konzumiranje kontaminiranog sena koje može uzrokovati indigestije, intoksikacije sa ozbiljnim posledicama.

Za ishranu činčila bih preporučila gotovu granuliranu hranu namenjenu ovim životinjama. Takva hrana je pravilno izbalansirana. Voda mora biti čista i stalno dostupna, ne suviše hladna.