Milan Milanovic v3

Odgovara:
Milan Milanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Sentandrejski put 11, Novi Sad

P: Maca je pila panklav antibiotik pre više od 2 nedelje i posle par dana je dobila diareju. Vet. mi je rekao da je to normalna reakcija i ako se ne sredi da ubacim probiotik za bebe, popila je kutiju i po i malo bolje ali stolica i dalje mekana. U pet centru sam uzeo Biochem pasta probican 15ml i dajem joj po pola ml. Zanima me koliko vremenski je potrebno da se stolica sredi pri korišćenju ovog probiotika? Već ga pije 4ti dan i stolica je ista mekana. Maca je skroz vesela, normalan apetit ima i nepokazuje nikakve simptome neke bolesi. Stefan


O: Antibiotici u dugotrajnoj terapiji kod životinja mogu da dovedu do oštećenja i narušavanja korisne crevne flore ili da se dijareja javi kao jedan od neželjenih efekata prilikom upotrebe antibiotika, ali one naravno mogu biti izazvane i mnogim drugim uzrocima.


U terapiji dijareja se koristi veliki broj preparata različitog mehanizma dejstva. Vrstu medikamenta prepisuje veterinar na osnovu kliničke slike životinje.

Terapija dijareje se ponekada može svesti samo na dodavanje probiotika (bakterija koje deluju zaštitnički, tako što oblažu površinu crevne sluzokože i time ne dozvoljavaju adheziju patogenih miokroorganizama).

Od probiotika su najznačajnije sledeće vrste bakterija i kvasaca koje se, sem u gotovim preparatima, mogu naći i u nekim mlečnim proizvodima: Bacillus subtilis, Lactobacillus bifidus, L. acidophylus, Streptococus faecium, Saharomyces, Torulopsis a u veterinarskim preparatima prvenstveno Enterococcus faecium koji je pokazao kod životinja izuzetno pozitivne efekte.

Ponekada hronične dijareje mogu narušiti elektrolitni balans organizma, kao i balans tečnosti i time ugroziti život životinje. Tada je neophodno u terapiju uvesti veći broj medikamenata, kao i obaveznu aplikaciju infuzionih preparata.


Protektivi i adsorbensi su lekovi koji se često koriste u terapiji dijareja. Oni se ne resorbuju iz digestivnog trakta, već samo deluju lokalno, oblažući sluzokožu creva, ili adsorbujući različite toksine, pa čak i krupnije partukule. U ovu svrhu se najčešće koriste kaolin, zeolit, pektin i aktivirani medicinski ugalj.


Kaolin je po hemijskom sastavu ugalvnom aluminijum - silikat. Ispoljava slabije adsorbentno dejstvo od medicinskog uglja. Najčešće se koristi uz istovremenu primenu sa antimikrobnim i adstrigentnim sredstvima.


Aktivirani medicinski ugalj prvenstveno deluje adsorbentno. Ima odličan terapijski efekat i često se primenjuje u terapiji akutnih dijareja. Medicinski ugalj ne može štetiti ako se primenjuje po uputstvu proizvođača. Uobičajene doze su 5 - 10 g medicinskog uglja, dva puta dnevno. Ipak, ukoliko se medicinski ugalj duže primenjuje ili se daje u većoj dozi, pokazuje sposobnost da na svoju površinu adsorbuje i vitamine, fermente, alkaloide, antibiotike, hemoterapeutike, kao i druge lekove i preparate koji se aplikuju peroralno.


U terapiji dijareje se koriste hrane koje su specijalno pripremljene tako da budu lako svarljive. Sniženom količinom masti umiruju gastričnu mukozu i time sprečavaju povraćanje. Bogate su rastvorljivim vlaknima, što omogućava bolji rast intestinalne mikroflore. U hranu su dodati i elektroliti koji se gube povraćanjem i dijarejom, što utiče na poboljšanje opšteg stanja organizma.


U ponudi Pet Centra postoje medicinske hrane poput Brit Care briketi za mačke Lilly I´ve Sensitive Digestion, Royal Canin briketi za mačke Digestive Comfort kao i Royal Canin briketi za mačke Sensible koje se koriste kod oboljenja gastrointestinalnog trakta. Preporučio  bih Vam da koristite medicinsku hranu, kao jedini obrok (uz stalno dostupnu svežu vodu).

Ukoliko niste redovno čistili macu od crevnih parazita, u dogovoru sa vašim veterinarom možete primeniti neki od preparata koji se korista za dehelmintizaciju, jer povraćanje i proliv mogu biti znaci koji ukazuju na postojanje crevnih parazita.


U periodu linjanja, kada se maca intenzivno liže - čisti, nakupljene dlake mogu iritirati želudac i dovesti do povraćanja. U tim situacijama je preporučljivo koristiti paste ili gelove koji omogućavaju lakšu pasažu dlaka kroz digestivni trakt, čime se izbegava povraćanje.


Ukoliko je proliv izazvan bakterijskom infekcijom, bilo bi indikovano primeniti antibiotike. Svakako da bi parazitska pretraga izmeta, kao i koprokultura bile od pomoći pri izboru dalje terapije.


Savetovao bih Vam da se oko dalje terapije posavetujete sa Vašim veterinarom, jer je on najbolje upućen u zdravstveno stanje Vaše mace.

OZNAKE: