Nikola Misic, DVM


Odgovara:
Nikola Mišić, dr. vet. med.
Pet centar, Senatandrejski put 11 (BIG), Novi Sad

P: Našem mačku je dijagnostikovan dijabetes koji jako varira, ponekad je izrazito preko normalne granice (24), ponekad se pokazalo ispod u zavisnosti šta je jeo, kada je veterinar eksperimentisao sa njime da utvrdi o čemu se radi. Molim Vas za savet i informacije o tome kako da pomognemo mačku da prebrodi mučno bodenje svaki dan radi insulina, ima li neke alternative u načinu unošenja insulina mački, jer poznato je koliko se otimaju i pate pri svakom tretmanu? Takođe, da li je moguće da se njegovo stanje vrati u normalu i da ne mora da ga uzima u nekom momentu više, a pri tom ostane prosečnog veka kao i prosečne mačke? Molim Vas za savet i smernice, očajni smo. Vanja
O: Lečenje dijabetesa se, u najkraćem, svodi na odgovarajuću ishranu i aplikaciju insulina, ukoliko nema drugih komplikacija. U većini slučajeva se nakon kraćeg vremena može pronaći optimalna doza insulina i prihvatljiv režim ishrane, čime se mački omogućuje relativno kvalitetan život. Nekim mačkama se insulin daje samo ograničeno vreme, nakon čega je odgovarajuća dijeta dovoljna za kontrolu bolesti.

Kao peroralni lekovi mogu se koristiti, uz brojna ograničenja, različiti hipoglikemijski preparati ali njihova primena ipak nije toliko raširena. Takvi lekovi su najprije derivati sulfonilureje, koji podstiču izlučivanje insulina u gušterači. Doza se mora individualno prilagoditi, uz redovne laboratorijske testove. Spominju se još i inhibitori alfa glukozidaze koji smanjuju apsorpciju glukoze u sistemu za varenje, kao i vanadijum čija se upotreba još uvek istražuje. U svakom slučaju, njihova primena je moguća isključivo pod kontrolom veterinara, s obzirom na moguće nuspojave.

U lečenju dijabetesa svaki pacijent nužno ima individualni tretman, s obzirom na to da je i odgovor na preduzete mere individualan. Takođe, težina bolesti može biti veoma različita, kao i vrsta dijabetesa. Npr. dijabetes tip lll je prolazan, s poremećenom tolerancijom glukoze, pa potrebe za insulinom osciliraju, ali se stanje stabilizuje vremenom. Zbog toga je nemoguće predvideti tok bolesti i eventualni razvoj komplikacija.

U lečenju kućnih ljubimaca, uopšteno, veliku ulogu imaju mogućnosti vlasnika da sudeluje u njegovom sprovođenju, i tretman je uslovljen ovom činjenicom. Ponekad je to financijski aspekt, a ponekad nešto drugo. Postoji mogućnost da se kod Vaše mačke stanje stabilizuje i samo primenom odgovarajuće dijete, ali to je nezahvalno garantovati. U dogovoru s Vašim veterinarnom, mačku stavite na dijetu i pratite nivo glukoze u krvi jer to je najprecizniji oblik kontrole. U skladu s odgovorom na dijetu, biće potreba i za drugim merama.

OZNAKE: