Odgovara:
Aleksandra Todosijević, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Imam mačka starog 2 godine. Prije nekih 9 mjeseci počeo je mnogo da kašlje i teško da diše. Odvela sam ga veterinaru i bio je pod terapijom jedno 15 dana. Odlično se oporavio ali sve se to ponovilo nakon 20 dana. I opet sam ponovila sve ali sam mu ovaj put slikala pluća i izvadila krv. Krvna slika mu  je bila odlična, a veterinar mi je rekao da mu se oko pluća kupi voda. I opet je nakon terapije 20 dana bio dobro. I sve opet ponovo. U suštini on bukvalno sad živi na tabletama. Inače kad je tako bolestan ne moze dugo da hoda strašno brzo se zamori, jako malo jede i po onome što ja vidim jako teško guta. Pomozite mi jer ja ne znam više šta da radim sa njim. Mirjana

O: Kašalj i otežano disanje u mačaka može biti različite etiologije.  Može se javiti kod većeg broja različitih oboljenja pasa i mačaka, kao što su: zapaljenja disajnih puteva, tumori, alergije, slabosti srca, paraziti, kao i simptom infektivnih oboljenja.

Kašalj je refleksna odbrambena reakcija organizma, koja je izazvana nadražajem tusigenih zona. Kao nadražaj na kašalj može da deluje zapaljenski proces (bakterijski, virusni i sl.), strano telo, paraziti, slina, krv, prašina, polen, hladan vazduh i slično. Kašalj se može javiti kao problem organa za disanje - infekcije grla, dušnika, bronhija, pluća  ili  može biti simptom kardioloških problema tj. sekundarni kao poremećaj funkcije srca.

Bolesti srca mačaka mogu biti urođene i stečene. Zatajenje srca koje nastaje usled srčanih oboljenja se odvija u 4 faze. Prvu fazu odlikuje odsustvo simptoma koji bi ukazivali  na postojanje srčanog problema. To znači da ova faza počinje pre nego vlasnici primete bilo kakvu promenu. U drugoj fazi takođe nema vidljivih simptoma ali bolest objektivno postoji. U trećoj fazi prisutni su srčani šumovi, otežano disanje, kašalj,iznurenost, smanen apetit, gubitak telesne mase. Ultrazvučnim pregledom se može konstatovati  uvećanje predkomora. U četvroj fazi dolazi i do poremećaja u srcu usled razvijanja kompenzatornih mehanizama organizma. Urođene srčane bolesti su.: malformacije mitralnih zalistaka, malformacije trikuspidalnih zalistaka, defekt venticularnog septuma.
 
Stečene bolesti su: hipertrofična kardiomiopatia, dilatatorna kardiomiopatija, srčani problemi koji su posledica hipertireoidizma, sistemska atrijalna tromboembolija. Srčane bolesti se dijagnostikuju na osnovu kardiološkog pregleda i terapija zavisi od faze zatajenja srca kao i od uzroka koji do toga dovode.

Iz svega navedenog možete zaključiti da dijagnostika nekog srčanog oboljenja ne podrazumeva samo rentgenski snimak već je neophodno sprovesti i druge dijagnostičke metode. Ehokardiografijom se obezbeđuje vizuelizacija srčanih šupljina, srčanih zalistaka, velikih krvnih sudova, perikardijuma. EKG je dijagnostička metoda kojom se beleži električna srčana aktivnost.

Ukoliko životinja nije odreagovala  na terapiju neophodno je uraditi kompletniju dijagnostiku i nakon čega je moguće i promeniti terapiju u zavisnosti od otkrivanja uzroka patološkog stanja. Savetujem Vas da odvedete mačku na kontrolni pregled i dopunsku dijagnostiku.

OZNAKE: