Marija Tetkic v3

Odgovara:
Marija Tetkić, dr. vet. med.,
Pet centar, Sentandrejski put 11, Novi Sad

P: Imam dve bradate agame stare oko mesec dana. Zajedno su u terarijumu. Vec dva puta, jedna- jaca, napada slabiju, tj. pokušava da joj proguta rep (bar tako izgleda). Slabijoj agami se sada rep suši. Šta raditi, razdvojiti ih? Zanima me koji bi bio razlog napada. Da li je agamica jednostavno agresivna, ili možda postoji neki drugi razlog? Unapred hvala. Luka


О: Bradate agame su teritorijalne životinje i pokazuju međusobnu agresivnost. Najčešće jedna drugoj otkinu rep. Mužjaci su posebno agresivno ako se drže u paru, a ženke nešto malo manje. Čak i kada se drže mužjak i ženka zajedno dolazi do agresivnih ispada, osim u vreme parenja.


Preporuka je svakako da razdvojite Vaše agame u dva terarijuma, a otkinuti rep će se svakako regenerisati.


Na sajtu Pet Centra možete detaljno pročitrati o držanju bradate agame u okviru naše stalne rubrike „Moj ljubimac“.